menu

Čtení pro rodinu


 Knihy e-shop

 Blogy

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Kariéra klavíristky

 Nerozhodná společnost

 poslušnost povinnost nebo svoboda?

 Lhaní

 Věříte v nic?

 Je to moje zásluha?

 Nespokojenost

 Kdyby evoluce byla pravdivá

 Počítač v mozku pavouka

 Proč?

 Žehnat, ne proklínat

 Je peklo jen starý výmysl?

 Boží nepochopitelná milost!

 Hledání smyslu

 Rozhodujeme my o okolnostech?

 Stáří

 Chtěl jsem být dokonalý

 Falešné představy o Bohu

 Osvobozující odpuštění

 Přátelé bezdomovci

 Úcta a důstojnost člověka

 Pusť to, co držíš!

 Duchovní život

 Pro děti

 O nás

 Archiv článků


------

Citát z Bible:

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.

1J 5,3 E
(Další citáty)

------

Život a hodnoty

Kariéra klavíristky

Sedí přede mnou krásná mladá žena a vypráví o životě. Má čtyřiadvacet let, je dva roky vdaná. Zaměstnání? ...více

Nerozhodná společnost

Dnes letí to, že člověk je aktivní, pořád něco dělá, pořád musí něco zařizovat, obstarávat. ...více

poslušnost povinnost nebo svoboda?

Mít Stvořitele světa u kávy a věnečků jako hosta – kdo by to nebral? Jakmile však ...více

Lhaní

Asi se teď rozčilíte: „Padesátkrát za den? To není možné! U některých prohnaných podvodníků si to dovedu ...více

Věříte v nic?

Jestliže člověk odstraní Boha, pak vyvstává nebezpečí, že také člověk odstraní člověka. Nezapomeňme, že Hitler i Stalin ...více

Je to moje zásluha?

Je běžné, že máme kde bydlet, co jíst, u většiny, že mají kam chodit do práce, někdo ...více

Nespokojenost

Co nám brání radosti ze života? Nespokojenost s vlastní životní situací a nesplněná přání, která ovládají náš ...více

Kdyby evoluce byla pravdivá

Představme si, že by někdo tvrdil, že na pochopení současné situace v Německu nemá vliv, jestli existovala ...více

Počítač v mozku pavouka

Ničemu ze svého umění se pavouk nemusí učit.Celá věda a technické umění mnoha odborníků pro řízení pomocí ...více

Proč?

„Všechno, co jsme a máme, je milost, nic než nezasloužený projev Boží lásky,“ Když Mojžíš zvedal svou hůl ...více

Žehnat, ne proklínat

Nečekaně a prudce se mě zasi zmocňují ty pocity, které jsem už dávno překonala. Je to hrozné! ...více

Je peklo jen starý výmysl?

V naší společnosti, kde jde hlavně o to, aby se všichni cítili dobře, už nezbývá místo pro ...více

Boží nepochopitelná milost!

Díky Boží milosti se nebe plní obrácenými vrahy, cizoložníky, opilci, zloději a lhářiCo je Boží milost? První ...více

Hledání smyslu

Vyrůstala jsem jako jedno z devíti dětí v ubohých poměrech. Naše maminka bývala často nemocná a tatínek měl svoje zvláštní ...více

Rozhodujeme my o okolnostech?

Začal jsem si udržovat pořádek na stole. Když jsem dřív začal něco dělat a během dne práci nedokončil, ...více

Stáří

Ve společnosti, která stále víc propadá kultu mládí, není jednoduché hledět vyrovnaně vstříc stáří. Je zájem o ...více

Chtěl jsem být dokonalý

Začátky Do církve jsem chodil od malička. Jako dítě mě bavilo poslouchat biblické příběhy o Davidovi a Goliášovi ...více

Falešné představy o Bohu

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Ale člověk tuto myšlenku převrátil a tvoří si boha podle vlastních ...více

Osvobozující odpuštění

Je prokázáno, že většina psychicky nemocných lidí žije s neodpuštěnými − často i nevědomě − duševními zraněními, nebo vlastně ...více

Přátelé bezdomovci

Hluboká touha hnala Sabinu Ballovou po celém světě. Pohybovala se ve vyšší společnosti, žila jako hippie. Ale ...více

Úcta a důstojnost člověka

V čem spočívá? Proč nám chybí? Je člověk hoden kritiky, odsuzování a pohrdání nebo mu náleží úcta a důstojnost? Důstojnost ...více

Pusť to, co držíš!

Pusť, co stejně nemůžeš udržet, abys získal něco, co nemůžeš ztratit. Naše Danielka našla venku kamínek, který se ...více


 
------------- Afghánský mladík našel cestu ke Kristu   <= Dále číst =>   Kariéra klavíristky