menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům.

Iz 42,6 E
(Další citáty)

------

Ethos - číslo 2002/2

Jak dobré jsou naše názory

Člověk se jen těžko dozví, jaký je Bůh, protože má zakořeněné (středověké) názory, jaký podle něho Bůh je. On si stejně myslí, že ďábel neexistuje, že na chození do kostela zase tak moc nezáleží. Takové náboženství je však bez moci, prakticky nemá smysl. Bůh v Bibli ukazuje, jaký je. Je jen málo lidí, kteří si dají tu práci, aby ho poznali.

Odpuštění

Mnozí z nás mají za sebou takovou minulost, že je to vede k rezignaci vůči celému životu. Není třeba rezignovat! Jiní možná stojí před rozhodnutím, podle čeho rozeznávat těžké a lehké hříchy. A já mám jen ty lehké. - Je to opravdu tak jednoduché? Na první pohled nepříjemné, ale jedinečné řešení je odpuštění minulosti:
1. Aby mně odpustil Bůh.
2. Abych já dokázal odpustit druhým.
3. abych já stál o odpuštění druhých vůči mně.

nahoru

Jak hloupý musí člověk být, aby věřil v Boha

Bible na rozdíl od všech náboženství člověku nelichotí, ale říká mu pravdu, že není tak dobrý, jak si myslí.
Maska lidskosti a humanity vlastně jen zakrývá drzou grimasu pyšného člověka.
Bible nabízí člověku odpovědi na otázky: Proč? Odkud? Kam?

nahoru

Děti bez hranic

Agresivita a násilí ve školách se stává stále závažnějším tématem v naší společnosti.
Učitelé si stěžují na drzé žáky, kteří se vzpírají jakýmkoli příkazům.
Mnozí pedagogové rezignovali a ze školství úplně odešli.

Podobná frustrace se ukazuje doma. Co se bude dále dít, to v mnoha rodinách už neurčují rodiče, ale děti.
Matky a otcové bezmocně přihlížejí, jak se jim výchova vymyká z ruky. Je bezohlednost a neúcta mnoha dětí vůči dospělým pouze přirozený projev dnešní doby?
Nezbývá nám než to akceptovat?
Nebo je to důsledek mnohaletého zanedbávání a přehlížení Božích norem, kdy rozsévání antiautoritativní výchovy přináší své ovoce?

nahoru

Poctivé podnikání

Zkušený český podnikatel tvrdí: "Pokud bych bral podnikání nepoctivě, velice bych se bál krachu. Dokonce víc, než když se dostávám do úzkých za cenu poctivosti."
Z českého prostředí

Celý článek

nahoru

Bože, uzdrav mě!

Bůh má moc uzdravit! Ale ne vždy to udělá.
Jak žít s nemocí? - Nemoc může být dobou požehnání, získání nových perspektiv, přípravy na věčnost.

"... Pro mnoho křesťanů je doba delší nemoci přípravou na nové úkoly, které pro ně Bůh chystá. Kolikrát se při pohledu zpět na prožité utrpení vyjádřili takto: "Kdybych si mohl znovu vybírat, nechtěl bych, aby mi v životě tato doba nemoci chyběla."

nahoru

Židovský chrám - Zeď nářků

Význam Zdi nářků pro Židy
Její znovuzískání během Šestidenní války v r. 1967
Oběti z Chrámové hory
Podzemí Jeruzaléma
Jedinečné snímky

nahoru

Mravenečník

Co skvělého vymyslel slepý indiánský chlapec!
Zajímavosti o mravenečníkovi


Číslo na ukázku
Domů