menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

`Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.

Ef 4,26 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla 2003/1

Dospívání má mnoho tváří

Období plné zvratů v náladách - pohoda, hromy a blesky, pláč, vyprahlost, led, ticho, sluníčko - to vše patří k období dospívání. Z puberty se jednou vyroste - je důležité, abychom vyrostli i duchovně.
autor: Silvia Konstantinu
Ethos 2003/1, strana: 20

Neberte mi to dítě!

Lékař Táňu přesvědčil, že dítě nedonosí, že má doma stejně už tři...
Interrupce na poslední chvíli a co při tom žena ve skutečnosti prožívala. Unikátní dokument o aspektech interrupce, o kterých se nemluví, se kterými se však každá žena, vlastně oba rodiče, musí poprat sami. Jakým způsobem to zvládla Táňa?
autor: Táňa
Ethos 2003/1, Příloha, strana A

Alzheimerova nemoc - cesta do země nikoho

Její příčiny, stanovení diagnózy, možnosti léčení, jak nemoc prožívají pacienti
Jak správně reagovat? Jak může laik rozpoznat Alzheimerovu nemoc u sebe, u svých blízkých?
autor: MUDr. Walter Vetsch
Ethos 2003/1, strana: 10

Fundamentalismus

Hrozí od křesťanských fundamentalistů násilí?
Kdo je o něčem přesvědčen - ať se to týká politiky, filozofie nebo náboženství - nepředstavuje pro společnost nebezpečí, pokud toleruje jiné názory. Nebezpečným se stává ten, kdo druhým své názory vnucuje.
Člověk potřebuje pro svůj život pevný základ - "fundament". Toto znamenal původní význam slova fundamentalismus, kde základem byla Bible (počátkem 20. století). Dnes však extrémisté (obecně, jacíkoliv) zdeformovali, ukradli toto pojetí. Křesťanský fundamentalismus v původním slova smyslu je pro společnost prospěšný, obhajuje etické základy, na nichž je vybudovaná naše společnost a na kterých potřebuje stát.
autor: Friedhelm Jung
Ethos 2003/1, strana: 8

To si nenechám líbit!

Jak reaguji na útoky? Lidé kolem nás si stále všímají, co děláme, jak zvládáme život. Ve chvíli, kdy se dostaneme do náročnější, nepříjemné situace, nás sledují ještě pozorněji: "Co bude dělat?"
autor: Ronald Dunn
Ethos 2003/1, strana: 4

Co by se stalo, kdyby...

11. září 2001 a Izrael
To, co Američané prožívali před dvěma lety v USA, prožívají Izraelci denně. toto datum mělo znamenat zlom v dějinách, ale v Izraeli se z hlediska hrozby islámského terorismu změnilo jen málo. Nábožní Židé vidí, že Západ sice bojuje s příznaky islámského teroru, ale zdráhá se vypořádat s duchovní podstatou islámu. Příkladem je "naivní dialog náboženství" coby křesťanský pokus přiblížit se islámu.
autor: Johannes Gerloff
Ethos 2003/1, strana 7

...ve dnech dobrých i zlých...

Alzheimerova nemoc v praxi
Manželka pacienta popisuje poslední léta a období nemoci u svého manžela.
autor: Carole Huberová
Ethos 2003/1, strana: 12

Pořád se mi vrací stejný sen...

Moje nejlepší kmarádka přišla utratit své dítě na gynekologii, kde jsem právě byla jako studentka na praxi. Zděsila jsem se! Uznávám, že byla v těžké situaci: přítel ji opustil a ona nevěděla, co by si s dítětem počala.
autor: "Ráchel"
Ethos 2003/1, strana: 17

Trauma potom

Před každou operací musí lékař pacienta přesně informovat o každém možném riziku.
Při rozhovorech s těhotnými ženami však lékaři říkají jen zlomek toho, jaká rizika interrupce představuje, nemluvě o tom, co se děje uvnitř v její duši! Kam se lze u nás obrátit o pomoc?
autor: Carole Huberová
Ethos 2003/1, strana: 18

Moje třetí dítě

Při každém srdečném objetí svých živých dětí cítím také své smutné třetí dítě, které s námi nikdy nebude.
Nejčastěji uváděné důvody pro interrupci.
autor: "Ráchel"
Ethos 2003/1, strana: 19

Pokora zkouškou prověřená

Naše kvality se prokazují také tím, že se osvědčíme i ve chvílích, kdy nikdo naše kvality a naši hodnotu nevidí a neoceňuje.
autor: Rozwitha Wurmová
Ethos 2003/1, strana: 24

Promiňte, že vyrušuji...

Výkřik anonymního Žida na internetu.
Promiňte, to my jsme - vyprovokovali Rakušany, aby oslavovali Hitlerův příjezd do Vídně, my jsme dráždili celou řadu slovanských národů... to my jsme popudili kozáky na Ukrajině, kteří nás v letech 1848-49 desetitisíce zmasakrovali... to my jsme vydráždili křižáky, že nás tolik na cestě do Svaté země připravili o život... to my jsme celá staletí popouzeli církev, aby v inkvizici vyhladila naši identitu...
V Izraeli vždycky budou Židé, kteří chtějí přežít...
autor: Kurt Spörri
Ethos 2003/1, strana: 26

Koza v kukuřici

Exotický příběh pro děti
Jak Kipruto dokázal přesvědčit nepříjemného souseda, vlastně rodinného nepřítele, aby svého synka pustil na biblické vyprávění. Příběh je exotický proto, že se odehrává v exotické zemi, kde působí misionáři.
autor: Vreni Bachmannová
Ethos 2003/1, strana: 28Číslo na ukázku
Domů

2003/1 Ethos 2003/1