menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.

Ž 9,11 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla 2003/2

Rozvod: "...dokud nás smrt nerozdělí..."

Právě jí, zapomenuté květince dal obletovaný král tanečních parketů nabídku ke sňatku. Dál ale flirtoval s druhými děvčaty. Ona si ho vzala a on ji v manželství nechal pocítit krutost svého sobectví, krutost alkoholu, nevěry i násilí. Přesto se s ním nikdy nerozvedla. Proč?
autor: "Markéta" - zapsala Yvonne Schwengelerová
strana: 13

Manipulace

Bůh nemanipuluje, ale dává neuvěřitelnou svobodu. My však raději dáme přednost tomu, aby nás někdo ovládal, vlastně námi manipuloval někdo jiný? Kdo? Proč to děláme?
autoři: Bronislava Habová, Jan Vopalecký
Příloha, strana A

Súdán/Dárfúr - kmen Dinka se vrací domů

V severním Súdánu dodnes existuje 200000 otroků. Vegetují bez jakýchkoliv práv, jako majetek někoho druhého. Bití, hlad, mučení a násilná islamizace patří k jejich všednímu životu.
Existuje organizace, která otroky vykupuje (už jich vykoupila několik desítek tisíc), vrací je zpět a vrací jim svobodu.
autor: Madeleine Kusterová
Ethos 2003/2, strana 23

Boží utrpení

Jak snadno sklouzneme k tomu, abychom Bohu vyčítali, že nás nechává trápit se; dokonce k tomu, abychom zpochybňovali jeho dobrotivost nebo i jeho existenci vůbec!
ale dovedeme pochopit jeho utrpení, když se dívá na naši zarputilost, hřích? A jak musel trpět, když sám - v osobě Ježíše Krista trpěl, aby nás vysvobodil z utrpení!
autor: Erwin Lutzer
strana: 3

Rudé srdce Ameriky

Fantastické snímky z amerických národních parků.
autor: Patrick Loertscher
strana: 8

Pochopit Boha?

Lidé říkají, že uvěří, až pochopí, ale Bůh je větší a nedá se pochopit - to by nebyl Bohem, kdyby se dal pochopit. Člověk z toho dostává strach. Ale Bůh člověka neohrožuje, naopak lidská bezmocnost je způsob, jak lze pochopit, že u Boha je bezpečí - podobně jako dítě najde bezpečí v maminčině náruči.
autor: O. Hallesby
Ethos 2003/2, strana 17

Dejte mi už pokoj!

S čím? - Se vším, neotravujte mě. - Ale co když nám příště zase někdo ublíží, urazí... - tomu se sotva vyhneme. Otázkou není, jestli se to stane, ale kdy. Jak reagovat? Odpuštěním. Ono osvobozuje.
"Většina z nás jsme lidé typu: Oko za oko, zub za zub."
autor: Ronald Dunn
Ethos 2003/2, strana 18

Vytrvalí letci

Zajímavosti pro děti
Který stěhovavý pták létá nejdál? Jak rychle létají někteří ptáci? - A srovnání s letadlem?
Ethos 2003/2, strana 28

Pomluvy

Příběh pro děti
Jak se vyjasnily okolnosti kruté vraždy ubohé sýkorky. Když se to prošetří, zjistí se, že to bylo docela jinak...
autor: Aneli Klipphahnová
Ethos, 2003/2, strana 30Číslo na ukázku
Domů

2003/2 Ethos 2003/2