menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Ko 2,7 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla 2003/3


Téma čísla: Rozvod

Rozvod bolí...

Rozvod bolí nejvíce děti - ony to jen neumí...

Děti z rozvedených rodin ve zvýšené míře trpí depresemi, mají větší problémy s učením, chovají se vůči rodičům i učitelům agresivněji a jako dospělí mají více psychických problémů.
autor: Gerrit Alberts
Ethos 2003/3, příloha strana A

Rozvod - a co děti?

U nás se za rok narodí kolem 90 000 dětí. Každoročně přes 50 000 přijde rozvodem nebo rozchodem o jednoho rodiče.
Občasné návštěvy bývalého partnera u dítěte nemůžou utvořit dostatečný prostor pro otevřenost, blízkost, sdílení. Ale dítě zoufale potřebuje oba své(!) rodiče!
autor: Silvia Konstantinu
Ethos 2003/3, strana 12

Pevná víra

Víra sama není zázračný lék, který vyřeší naše problémy nebo naše náboženství. Pevná víra je dobrá, pokud věříme někomu, kdo nelže.
Věřit v Boha znamená věřit víc než v jeho existenci, znamená to věřit jemu jako osobě.
autor: A. W. Tozer
Ethos 2003/3, strana 3

Majitel sex-shopu ... misionářem

Peněz měl dost, velkou moc taky, ale něco mu chybělo... V té době přestal být pyšný a začal mluvit s Bohem.
Životní příběh o vysvobození z drog, ze závislosti; jak to začalo? - Francesco sáhl po Bibli.
autor: Carole Huberová
Ethos, 2003/3, strana 4

Mrhání silami

Kolik energie neuváženě ztratíme (i jako křesťané) ve spoustě aktivit, od kterých čekáme uspokojení, naplnění, ocenění od Boha - ale Bůh má jinou strukturu hodnot.
autor: A. W. Tozer
Ethos 2003/3, strana 11

Děti jako přítěž

Životní příběh ženy, dítěte rozvedených rodičů. Jejím vnitřním životem trvale protéká pramen neurčité hluboké bolesti. Pokušení k sebevraždě, vyčítá si zradu sourozenců, kteří se dostali k druhému z rodičů... A řešení?
autor: jméno v redakci
Ethos 2003/3, příloha strana D

Co naše děti potřebují

Děti potřebují být v bezpečí, vědět, že mají pro někoho význam, že jsou milované. Pokud mají, co potřebují, jsou ochotny poslouchat, méně se podřizují myšlení svých vrstevníků, jsou otevřenější a čestnější... Pokud to nemají, vynucují si pozornost, chtějí ovládat situaci, ubližují, neposlouchají a odmlouvají, utíkají ke svým kamarádům nebo zalézají "do své jeskyně".
Co musím ve svém časovém plánu změnit, abych mohl trávit víc drahocenného času se svými dětmi?
autor: B. a. C. St. Clairovi
Ethos, 2003/3, strana 17

Závistivá vrána

Příběh pro děti o vráně, která se chtěla zalíbit pávovi a jak to dopadlo.
autor: Anneli Klipphahnová
Ethos 2003/3, strana 26

Pestrobarevní modrásci

Fantastické snímky modrásků a ohniváčků. Kuriozita o soužití modráska černoskvrnného s mravenci.
autor: Eugen Scheible
Ethos 2003/3, strana 28


Číslo na ukázku
Domů

2003/3 Ethos 2003/3