"">
menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností.

Jk 3,1 E
(Další citáty)

------

Ethos číslo 2004/3

Časopis Ethos - obsah čísla 2004/3

Úvodník

Je pro nás výtka ohrožením nebo podnětem ke změně?

Když žena přijde do let

Úsměvně laděné vyprávění ženy, která se zděšením zjišťuje, že si nedokáže všechno zapamatovat. Kamarádky ji ale uklidní, protože jsou na tom podobně. Zato žena v přechodu je moudřejší. (str. 3)

Svět lásky a sexuality - dospívání

Co je to pravá láska? Znetvořený postoj naší společnosti k lásce a sexualitě mladé lidi mate, oba pojmy zaměňují. Jakým způsobem to patří dohromady? (str. 8)

Už ne panna...

"Bylo mi čtrnáct... Večer jsem se od něho vrátila domů, lehla si do postele a brečela a brečela. Moc mi bylo líto, že už nejsem panna."
O tom, jak pomoci odolat... (str. 10)

Nemůžu bez tebe žít - anebo přece?

"Potřebuju někoho mít - hned teď. A nejlépe se ještě dnes vdát, oženit, nejpozdějí zítra - Jen už nebýt sám, sama! Už nikdy!" (str. 14)

V hlubinách nemoci

Šedesátiletý otec tří dospělých dětí onemocněl záhadnou neurologickou nemocí. Léíkaři mu dávali ještě půl roku života, vzdali to s ním. Co způsobilo vzkládání rukou a mazání olejem(str. 28)

Jak jsem nepodváděla

Učitel energicky vstupuje do třídy: "Vytáhněte si papíry!" - Zase další dobrá známka do indexu? - Tentokrát asi ne. (příloha, str. A)

Z Kátina deníku

Katce je devatenáct, před rokem uvěřila v Boha a má s ním živý vztah - i ve všední dny. Píše si deník, dala nám z něho něco přečíst. (příloha, str. B)

...sám mi nabídl, jestli si nechci dodělat maturitu

Jak Bůh vyslyšel modlitbu: Zkušenost absolventa Teen Challenge, který se léčil ze závislosti (Příloha, str. D)

Historie Bible

Tischendorf (1815-1874) našel rukopisy ze 4. století. Archeologické poklady ve starověkých smetištích. (str. 18)

Ty se modlíš - a Bůh tě vyslyší!

Jen jsme si na to pomysleli - a Bůh vyslyšel. Už jsme na své modlitby dávno zapomněli - a Bůh nás překvapil tím, že odpověděl. Zkušenosti s modlitbami (prodaný barák, nalezené ztracené brýle, odolávat pokušením)
(str. 24)

Přijď království tvé

Prosba z modlitby Otče náš - o co nám v životě jde? (str. 27)

Hela a její kuličky (pro děti)

Duševně postižená Hela pomohla Lídě pochopit, kde se bere štěstí. (str. 30)

Úvodník

   Nedávno jsme si povídali s jedním blízkým člověkem o životě, spíš o jeho problémech a bojích a nakonec jsme se spolu modlili - jeden za druhého. Napřed jsem se modlil já za něho, potom on - a modlil se hlavně za mě. Velmi mě udivilo, když se začal modlit za moji pýchu. Nepovažoval jsem to za zradu ani osobní útok, protože se známe dost dobře a důvěřujeme si. Ale překvapilo mě to. Takhle otevřeně, bez jakékoli přípravy přede mnou nečekaně začít mluvit o mé stinné stránce?! Nemělo cenu začít ho přesvědčovat, že se mýlí, ani se vyptávat, z čeho tak usuzuje. Známe se dost dobře a některé věci jsme spolu už několikrát probírali - jen jsme o tom dosud mluvili jinými slovy.

   Několik dní na to se doma večer s dětmi rozvinula debata o tom, jaké má kdo chyby. Není u nás zvykem si večer vyčítat, co kdo provedl; pokud se něco vyskytne, většinou to řešíme hned. Diskuse toho večera se začala odvíjet od biblického verše, který nás vybízí, abychom se "proměňovali obnovením své mysli" (Ř 12,2) a přemýšleli jsme, co má kdo na sobě proměňovat. A zase došlo na stejné téma, děti mi připomněly několik situací z uplynulých dvou dnů, za kterými se úplně nenápadně krčila pýcha. Dětí se dotklo moje chování v některých chvílích a já jsem si uvědomil, že to je něco, co bych opravdu měl nechat Pánem Bohem ve svém životě proměňovat.

   Vím, že Bůh toho v mém životě už hodně změnil, a v mnoha případech jsou barometrem proměn v mém duchovním životě právě děti, jejich vztah, srdečnost a otevřenost vůči mě. Jsou prostě velmi citlivé. A tentokrát mi zase pomohly něco odhalit - vlastně mi potvrdily, co jsem sám neviděl. Jsem za ně Bohu vděčný.
autor: Jan Vopalecký
Z časopisu Ethos 2004/3, strana 2Číslo na ukázku
Domů