menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

1K 13,3 E
(Další citáty)

------

Časopis Ethos - obsah čísla 2004/4

Stíháte?

Stíháte všechno, co musíte, co byste měli a chtěli udělat - nebo se hroutíte pod tím, kolik máte práce? (Úvodník, str. 2)

Příšerná moc strachu

Dá se překonat strach, který je v nás samých, v hloubce naší bytosti? Jaké jsou příčiny, důsledky a východisko z vnitřního strachu. (str. 3-10)

A potom?

"Nic nemusíš, jenom umřít musíš!" - A co bude potom? Bible na to má odpověď. (str. 12-15)

Muž a ženy - Žena a muži

Žena muži bohyní

Adam postavil Evu místo Boha.
Z Evy se stala bohyně
a ona to přijala.
No a my sdílíme
tuto kletbu spolu s ní.

Všechno,
co dnes muži dělají,
je jen zoufalé
maskování jejich prázdnoty.
(Příloha)

Perfekcionismus: nemilosrdný pohaněč

Ubíjí lidské štěstí. Kdo si pořád dává laťku příliš vysoko a má vysoká očekávání vůči sobě i druhým, setkává jen se zklamáním.
Je to vlastně hříšné úsilí... Není to ctnost, i když se obleče do zbožného hávu. Staví na síle člověka a popírá Boží moc.
Perfekcionismus svazuje, nutí člověka hnát se za úspěchem. Ale následování Krista je sice boj, ale není to puntičkářská křeč. Na nároky perfekcionismus stejně nestačíme. Zdravý křesťan může žít vyrovnaně, nemusí nikomu dokazovat, že "všechno dokonale zvládne", nemusí s nikým soupeřit, protože Bůh své děti miluje bez ohledu na to, co "dokážou". (str. 17-21)

Pomalu vyvařit!

Když hodíte žábu do vařící vody, okamžitě z ní vyskočí ven. Když ji ale dáte do hrnce s příjemně vlažnou vodou a hrnec postavíte na sporák, žába se pomalu uvaří, ani si toho nevšimne. Něco podobného s námi dělá televize, internet a ostatní média v oblasti sexuality, pornografie. (str. 11)

Historie Bible

Wulfila a gótská Bible
Jeroným a Vulgáta
Nedostatek Bible a její neznalost vedla k tomu, že kvetly pověry a šířilo se nebiblické učení (odpustky, křižácké výpravy...)
Petr Valdes
John Wycliff
Jan Gutenberg a vynález knihtisku
autor: Alexander Schick (D)
(str. 22-27)

Kouzelné brýle

Klokan poradil nespokojenému oslu, jak být spokojený a šťastný. Příběh pro děti. (str. 28-29)Úvodník: Stíháte?

Milí čtenáři,
Stíháte? Stíháte všechno, co musíte, co byste sami chtěli, co po vás chtějí zaměstnavatel, zákazníci, rodina a další?
Dnes je „in“ nestíhat, lítat a naříkat, kolik toho ještě mám na práci. Taky tomu podléhám. Ale uvědomuju si, že Bůh nežehná tím, že nás honí. Není to nakonec hřích nabrat si tolik povinností, že musím naříkat, jak nestíhám? Místo „Ještě musím..." říkejme poctivěji: „Ještě chci..." Chce Bůh, abych to všechno dělal? Člověku to dodává (falešný) pocit důležitosti a přitom se jen pohybuje, běhá a výsledný efekt je marnost.
Možná někdo „stíháme". Ale nezanedbáváme přitom něco, co bychom dělat měli? Podle čeho se rozhodujeme?
Nedávno při jednom konfliktu, co stíhat a co nestíhat, ve mně zahořela touha. Ne po tom, abych stihl všechno, co chci nebo co po mně chtějí druzí. Ani po tom, abych měl dost volného času a nemusel žít ve stresu, že mám před sebou pořád něco, co spěchá. Zahořela ve mně touha, abych rozpoznal, co má opravdu smysl. Možná se mi podaří vyjádřit to modlitbou:
„Pane Bože, jsem zaměřený na to, abych dělal věci, na které jsem zvyklý, které umím a které dělám rád; mám tendenci pořád dělat něco, o čem si myslím, že je to důležité, potřebné, že bez toho já nebo moji blízcí nepřežijeme. Ale vnímám, že ty po mně můžeš chtít ještě něco jiného. Ne abych stíhal víc, ale abych se zaměřil na to, co chceš ty. Stejně nestíhám všechno, spoustu věci zapomínám, nepostřehnu a působím tím bolest.
Otče, vysvoboď mě, prosím, vzdávám se nutkavého dělání toho, co se mně zdá důležité, potřebné, o čem si myslím, že to spěchá. Ty máš jiné priority. Uč mě rozpoznávat, co je důležité z tvého pohledu.
Přiznávám, že jsem si dosud vždycky snažil sám rozhodnout, co budu dělat. A potom jsem na tebe naléhal, abys mi pomohl, abys tomu dal punc své dokonalosti - s nevyjádřenou nadějí, že já za to sklidím ocenění, obdiv, slávu... Ale vlastně jsi kolikrát ani nechtěl, abych se do toho pouštěl.
Pane, chci mít k tobě blízko, rozumět ti, co po mně chceš, abych dělal. Vím, že mi na jedné straně dáváš svobodnou vůli, možnost tvořit, rozhodovat se pro cokoli, ale na druhé straně víš, co je dobré, co je k užitku, a co má trvalou hodnotu a chceš mě k tomu vést. Stojím o to, abys do mého života zasahoval, oslovoval mě a takto vedl. Věřím, že nemusím žít ve stresu, co dělat a co jsem ještě nestihl, ale v důvěře, že ty víš, co skutečně musím a co vlastně nemusím."
Milí čtenáři, věřím, že žít v blízkém vztahu s Bohem dává člověku moudrost, rozhled, rozpoznání, co je důležité, že takový vztah s Bohem dává člověku skutečný význam, kterého si lidé všimnou, a zároveň brání žít v marnosti. Jsem Bohu vděčný, že pro Kristovy zásluhy (umřel za nás na kříži) nám umožňuje žít blízko něho.
autor: Jan Vopalecký
Z časopisu Ethos 2004/4, strana 2


nahoru

Nutkání, že musím všechno stíhat.
Strach uvnitř nás, vnitřní strach, východisko, jak se zbavit strachu.

Co bude po smrti?

Muž maskuje prázdno, prázdnotu, Žena se muži stala bohyní, Muž uctívá ženu, Žena muže nanaplní, Muž sám potřebuje obsah, pak může naplnit ženu.

Přehnaná ctižádost rodiče na dítě.

Žít křesťansky není křeč.

Bible ve středověku, Biblické rukopisy, Jan Gutenberg a knihtisk - příběh