menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Ž 32,5 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla 2005/1

Úvodník

Dětské prolézačky na sídlištích nejsou podle evropských norem bezpečné, a proto se budou rušit... Kdy se budou psům vylamovat zuby, aby nebyly nebezpečné?
Odstranění rizika činí život sterilním. Bůh postavil život tak, že funguje jen tehdy, když uznáme riziko jako téma svého života, jinak řečeno: jenom když žijeme vírou."
(str. 2)

Dívej se jen nahoru!

Když tě jímá závrať, když cítíš neklid, když... dívej se nahoru!
(str. 3)

Muž, který má profil

Zamilovaný do sebe - to je narcismus; Jak milovat ženu jako sebe - ve fyzické, citové, sociální oblasti? Jak rozvíjet vzájemný vztah, jak spolu komunikovat? Prostor pro romantiku.
(str. 4)

Zodpovědné otcovství

Dnešní společnost drasticky postrádá mužské vedení. A ti schopní muži vkládají své nejlepší do podnikání. Zato ve vedení rodiny selhávají, jsou bezradní, bezmocní.

Otcovství je duchovní činnost, která vynáší největší zisky.
Slabiny mužů/otců: přísná kritičnost, vnětlivost, rozpolcenost (dělá to "napůl"), má mezi dětmi oblíbence
Co můžeme dělat:
umět být něžní; zodpovědnost za kázeň nenechávat na ženě; cílevědomě vést.
Jsem silný nebo slabý otec?
(str. 7)

To ti nikdy neodpustím!

Když mě ponížil(a), urazil(a), zranil(a)... Tady není pravda, že rány vyléčí čas! Je třeba odpustit! Proč někdo raději zůstává v roli oběti?
(str. 12)

Tady jsem tě chtěl mít!

Mladá žena má před sebou skvělou kariéru klavíristky, už při studiích ji brali učitelé s respektem. Ona však zná úskalí, pasti a nástrahy života umělců. "Všichni tleskali, dostala jsem plné auto květin - ale po koncertu jsem si uvědomila, jak jsem úplně prázdná." Kariéru klavíristky opustila - Bůh ji chtěl mít někde jinde. Dnes je vdaná, šťastná a ona vidí, že její život má opravdový smysl.
(Příloha)

Historie Bible

První překlady do evropských jazyků: Lutherův překlad je takový, aby odpovídal jazyku, jakým mluvil lid mezi sebou. Angličan Tyndale a jeho útrapy při překládání. Bible ve Švýcarsku. Česká Bible. "Bible neposílá člověka plnit náboženské povinnosti, ale ukazuje na Krista, který je cestou k Bohu" (Jan 14,6).
(str. 18)

Síla myšlenek

Co kdybychom byli ze skla a všichni by viděli, co si myslíme? Myslíme opravdu svobodně - nebo jsme otroci médií? Lživé představy. Svůj život vyhráváme nebo prohráváme ve svých myšlenkách! Bůh umí číst naše myšlenky. Boj o čistotu myšlenek. Ježíš o nás ví všechno!
(str. 22)

Ale Bůh myslel mě...

Přepracování, fyzická slabost, chronická nemoc, nemocné dítě Proč to všechno? "V tomto hrozném období jsem musela hodně přemýšlet a moje postoje se měnily. Celý žebříček hodnot se mi přeskládal, stala jsem se...
(str. 27)

Jak se chytají opice?

Využívá se jejich tvrdohlavostí a ohromné chuti na ořechy. (Příběh pro děti)
(str. 3)

Obsah čísla
(2005/1)

  • Dívej se jen nahoru!
  • Muž, který má profil
  • Zodpovědné otcovství
  • Hranice odpuštění?
  • Klavíristka: kariéra, poctivost:     v čem je smysl života
  • Bible ve středověku
  • Naše myšlení (média, čistota...)