menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

Ř 8,8 E
(Další citáty)

------

Ethos, číslo 2006/1

Životní vášeň

Co když nám dojde? Jak ji znovu získat?

Slovo

Viděl víc než druzí a nebál se jako ti, kdo neviděli.

Nemoc, ale doktoři nic nenašli

Když se duše domáhá sluchu přes tělo.
Řekne doktor pravdu?
Pacienti chtějí spíš operaci než přiznat špatný postoj.

Stačí to?

Záleží na tom, jaká máme měřítka.

K čemu je táta?

Vyrůstat bez otce: dezorientace a strádání v celém životě.

Chvály

Worship. Formy chval. Hlasitě? tiše? Oč jde především?

Když Bůh neslyší?

Jakou modlitbou se dostat k Bohu blíž?

Chce se se mnou vyspat

Vím, že je to hřích, ale nechci ho ztratit!

Kdo vidí lépe?

Mají slabý zrak, ale vnímají víc než si myslíme. (Školní příběh)

Životní vášeň (úvodník)

Můžeme ji předstírat, ale pokud je lidská, tak nakonec vždy dojde. Skutečnou vášeň do života, do nových věcí, vztahů, vášeň jít proti tomu, co se považuje za "normální" a normální není, vášeň jít proti drakovi - to dává jen Bůh.
Jak ji získat, na to recept dát neumím. Něco z ní prožívám tehdy, když trávím čas sám s Bohem, když s ním řeším bolestné věci, když mu svěřuji, že mi došly síly... Pokud v takové situaci dávám Bohu prostor a čas, aby mluvil, tehdy se věci v mém nitru mění. Pokud vášeň přichází, tak je to právě tudy.
Jenda Vopalecký, (str. 2)

Slovo

Problémy se nám někdy zdají tak velké proto, že nevnímáme celou realitu. Sluha Geházi viděl armádu nepřátel a byl zoufalý. Jeho pán Elíša, stál vedle něho, viděl armádu - i Boží vojsko a byl klidný. Tady je na místě prosba: Pane, otevři mi oči, abych viděl!
Joe Cley, (str. 3)

Podle mě to stačí!

Jaká máme měřítka? Kde jsou hranice? Dá se za správné považovat to, co je dnes běžné? Má většina pravdu?
A. Jacksonová, (str. 14)

nahoru

K čemu je táta?

Táto, tvoje děti tě potřebujou! Potřebujou být s tebou, dívat se na tebe, být ve tvé náruči, prožívat tvůj vztah, tvé nitro, i tvé boje, potřebuje, abys mu naslouchal, když ti svěřuje své maličkosti - a časem i velké věci. Děti, které v dětství neprožili tatínkovu blízkost, se v životě neumí orientovat, podvědomě se snaží získat jeho přízeň - ale většinou marně. Jak znovu získat vztah mezi otcem a dítětem (i dospělým)?

Co je opravdové uctívání

Worship? Co to je? Bez ohledu na vnější formu, Bůh od nás očekává oslavný postoj srdce. Neexistuje jediná správná forma chválení. Ryzost zůstává skryta a vidí ji jenom Bůh. V tom nemůžeme druhé soudit. Své místo má chválení hlasité i tiché, divoké i klidné.
Stefan Walser, (str. 18)

Kudy k Bohu blíž? - Modlitbou!

Proč mě Bůh nevyslýchá? Co je na mých modlitbách špatného? Jak se modlit podle Boží vůle? O co mu vlastně jde?

"Víra je modlitba s pohledem
zaměřeným na Boha,
ne na problémy."

"Bůh naše modlitby vyslýchá,
jen my neakceptujeme
jeho odpovědi."

"Prosíme o stříbro,
ale Bůh nám
chce dát zlato!"

Yvonne Schwengelerová, (str. 22)

Můj kluk se se mnou chce vyspat!

"...Vím, že je to hřích, ale nechtěla bych čekat. Kdyby se našla vhodná příležitost, asi bych se s ním vyspala. Chci čekat co nejdéle, ale nechci ho ztratit"

Dawson McAllister, (str. 27)

Kdo vidí lépe?

(Příběh pro děti) Do třídy přišel nový kluk. Tlusté brýle, skoro slepý. Kdo se o něho postará?
Kluci se mu věnovali. Zanedlouho se zjistilo, že umí lépe vnímat a sledovat než kdokoli jiný ze třídy. "To přece musíte vidět! Má nemocné srdce! Vždyť dostává tak málo lásky!"

A. Klipphahnová, (str. 30)

nahoru