menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.

Př 16,7 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla Ethos 2006/4

Kde je Ježíš?

Potřebujeme absolutní pravdu, jinak nerozezná, co je zlé a dobré

Sigmund Freud

Jak žil objevitel psychoanalýzy

Vedou všechna náboženství k Bohu?

Konfucianismus, šintoismus, taoismus

Výchova dětí

Jak vychovávat děti ke křesťanství?
Být jim dobrým příkladem.

Konec životních lží

Bůh nám chce rozbít okovy, které jsme si sami způsobili. Chce nás osvobodit od nenávisti a hněvu, od honby za významem, od komplexů, od... abychom žili svobodně a sloužili mu.

Stará kůlna

Příběh pro děti, jaký význam má udělat si pořádek.Číslo na ukázku
Domů

2006/4 Ethos 2006/4