menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

1K 2,5 E
(Další citáty)

------

Číslo 2008/3

V novém čísle Ethos 2008/3, které v červenci, najdeme tyto články:


V úvodníku, který bych nazvala Naděje umírá poslední se autor zamýšlí nad touhami a přáními člověka.


Co se stane, když člověk nevěří v nic? Názory ateistů i křesťanů se dozvíte v článku s nadpisem Kdyby Bůh neexistoval.


Jak prožíváme Boha v krizích je reálné zamyšlení nad běžným životem , jehož součástí je utrpení. Mnoho křesťanů prožívá spoustu bolestí a utrpení, uvnitř úpí, ale v církvi se usmívají a neodváží se o svých bolestech nikomu říct.


Většinu maminek či tatínků zasáhne příběh Joziáše, který dopodrobna zachycuje pocity otce při narození malého Joziáše. Jeho narozením však dramatický příběh nekončí.


I příroda nás dokáže uchvátit svou krásou, propracovaností, dokonalostí. Každý druh rostlin má svůj zvláštní mechanismus rozmnožování. Létající semínka nám poukazují na geniální Boží stvořitelské dílo.


V tomto čísle se také podrobněji seznámíte s naší českou redakcí Ethosu a především poznáte hlavní švýcarskou šéfredaktorku Ethosu Yvonne Schwengelerovou, která vypravuje o 25 letech časopisu, o svých bojích, krocích víry i o Boží milosti v článku nazvaném Často jsem seděla nad prázdným papírem.


25 let Ethosu nám prozrazuje, že časopis se čte v šestačtyřiceti státech na světě.


Vedou všechna náboženství k Bohu? Je článek, který nám představuje základní principy židovstvíkřesťanské víry. Také rozebírá, co není třeba k tomu, aby se člověk stal křesťanem a naopak, jak se člověk křesťanem stane.


Dětský příběh Už s tebou nekamarádím popisuje kamarádství dvou dívek, které se ale mezi sebou rozkamarádí. Dokáže Silva odpustit Lence?


Báseň Stále víc a víc uzavírá časopis zamyšlením nad životem spojeným s Boží blízkostí a přítomností.

Dita Línová


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?

Ethos 2008/3