menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!

Ž 19,15 E
(Další citáty)

------

Ethos číslo 2009/1

Úvodník

Povinnosti, úkoly...únava. Nezapomínáme, že se o svoje břemena můžeme podělit?

Proč?

Víra, která obstojí v těžkostech i nemocech.

Boží zaslíbení o uzdravení

Asi všichni věříme, že Bůh má moc člověka dokonale uzdravit. Někdy se ovšem setkáváme i s podvodnými praktikami některých lidí. Jak se nenechat obelhat a umět rozlišit pravdu a lež.

Iluze uzdravení

„Mistrovské“ triky, které mají navodit iluzi uzdravení.

Jak rozpoznat Boží uzdravení

Biblické znaky uzdravení o které se můžeme opřít.

Bůh uzdravuje i dnes

Svědectví a vzpomínka Chucka Swindolla, který se modlil za uzdravení svého přítele.

„Bůh je dobrý. Amen."

Životní příběh neslyšícího a dnes už i nevidomého muže. Vyprávění o strastech války, o setkání se s Bohem, o síle, vytrvalosti a bohatosti života.

Naše děti

Jako rodiče chceme pro svoje děti to nejlepší. Chceme, aby z nich vyrostli zralí a zodpovědní lidé. Někdy však můžeme být příliš úzkostliví, někdy zase příliš benevolentní. Co to dětem přináší?

Počítačové hry

Náhražkové uspokojení nenaplněné potřeby sounáležitosti, vztahů nebo samostatnosti vede až k závislosti na počítači.
Pro děti: Proč to Bůh dovolí?

„Proč Bůh dovolil,aby Eda spadl ze stromu? Proč ho neochránil?“ „Někdy se mi ani nechce věřit, že Bůh existuje,“ říká rozrušený Mirek.

 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?
Ethos 2009/1