menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Žd 12,11 E
(Další citáty)

------

Ethos 2009/2

V dubnu vychází nové číslo časopisu Ethos 2009/2. Opět zde najdete spoustu zajímavého a inspirujícího čtení.

Úvodníku se autor zamýšlí nad tím, že je třeba něco obětovat, chceme-li něco získat − ať už se to týká našeho zdraví nebo našeho vztahu s Bohem

To nejlepší! - minipříběhy o opravdové síle lásky

Boží zaslíbení o uzdravení

− pokračování článků o uzdravování, tentokrát na téma: A co víra, modlitba, lékaři...?Dá se víra měřit? Jak se modlit, abych byl uzdraven? Chce mě Bůh uzdravit? „Potřebuje“ Bůh léky a lékaře?

Co říká o nemoci Joni Eareckson Tada

Rozhovor a svědectví Joni, ženy, která se v mladém věku po úraze stala kvadruplegikem − člověkem plně ochrnutým na všechny čtyři končetiny. O její touze po uzdravení, vůli, víře, životě s Bohem a  pro Boha

Cesta bez návratu

„Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“
Lk 13,24

Jaká je s kudy vede? − Cesta k věčnému životu

Štěstí − jen věc náhody? Mezi lidmi panují různorodé představy o tom, co je to štěstí. Je to „jen“ pocit, dosažení nějakého cíle, uspokojení potřeb...nebo něco víc?

Někdy se stane, že naše dítě trpí nevysvětlitelnými fyzickými potížemi − bolesti bříška, hlavy, zvýšená teplota, poruchy spánku...V článku Strach ze školy najdeme příběhy několika dětí, které mají trápení se školou

Neuvěřitelný příběh o pomoci, vyslyšených modlitbách, Boží moci a „náhodném“ setkání se jmenuje Chibembe z Caluguembe

Děti si můžou udělat radost a podle návodu si Poskládat zvířátko − myšky, žabky, motýlky...a třeba i celou ZOO.

Ale: báseň, která uzavírá časopis.

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Ježíš, evangelium Jana 15,5


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?