menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

5M 31,8 E
(Další citáty)

------

Číslo 2009/3

Jsme spolu" − hlavní silná myšlenka úvodníku nám připomíná, jak je skvělé být v manželství.


Je v církvích pokrytectví a přetvářka? Na to vám odpoví článek „Proč bych měl být křesťanem?"


Sabina Ballová je krásná ženská plná života a vášně, přestože je ji už 83 let. Její životní příběh vás určitě strhne a osloví.


Pravda a láska název článku nám něco napovídá... dočtete se na straně 10.


Co s vinou? − Odsouvat, vymlouvat se, zlehčovat nebo dlouze vysvětlovat? Pokud o někoho pečujete, nebo sám péči potřebujete článekPastyřská služba vám může pomoci.


Duše a Duch...jak se mají v našem těle? Ton našeho hlasu, výraz obličeje, gestikulace rukou − to všechno prozrazuje něco o stavu naší duše.


„Velmi dobré!" řekl Bůh, ale myslel tím i sexualitu? Odpověď se dočtete v článku pod stejným názvem.


„V případě nemoci bych prosil Boha o uzdravení tak dlouho, dokud mi je nedopřeje nebo dokud nedá zcela jasně najevo, že uzdravaní není jeho vůle − a dá mi v tom svůj pokoj", říká Richard Mayhue, autor článku Nemoc součast Božího plánu?


Mír v globální vesnici? Mezináboženský dialog hledá jednotný obraz světa. Proč evangelium takovou jednotu odmítá?..nad tím se zamýšlí Werner Pfleger.


Jak Ondra poznal lásku...Zajimavý příběh na dvoustránce pro děti.


Báseň na zadní straně má hloubku i sílu. Nechte ji působit ve své duši a otevřte své srdce Bohu.


Na vaše reakce, podněty, diskuzi se velmi těší Majka Vopalecká
 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?