menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Na 1,7 E
(Další citáty)

------

Ethos 2010/1

Uklidit si – i ve vztazích, znamená otevírat nedořešené , pozapomenuté věci..více se dočtete v úvodníku.


Jde o tebe

nikdo se nás při našem početí na nic neptal. Nikdo se neptal, jestli chceme být mužem nebo ženou. Nediskutovalo se ani o tom do jaké rodiny se narodíme. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk však tuto myšlenku převrátil a tvoří si boha podle vlastních představ...


Falešné obrazy


Když naše dítě vyčnívá. Jeden z našich chlapců prožil v dětství těžší otřes mozku. Důsledkem bylo, že se řadu let velmi nápadně. Který výchovný cíl je dostatečně obsažný a pružný zároveň, aby v sobě zahrnoval všechny fáze rozvoje dítěte?


Cíl výchovy


Čemu se můžeme učit od orla. Okamžik, kdy poslední dítě odchází z domu, je emocionálně velmi náročný, zvlášť pro maminky. V takových chvílích je těžké nezůstat stát, ale jít dál, dítě pustit a nelpět na něm. Sexuální revoluce se prosadila. Jejím dopadem je katastrofa ve vztazích.


Tak ho (ji) vyměním


Nikdo mi neuměl odpovědět.…Pane Bože v nebi, žiju na tomto světě a potácím se z jedné krize do druhé. Můj život takhle nemá smysl – nebo že by? I když říkáme, že Bůh zasahuje v pravý čas, často žijeme, jako by vždycky chodil pozdě.


Chodí Bůh včas?


Nový model Herodesova chrámu před zdí nářku. 4.srpna 2009 se nový chrám zachvěl. Ne impulsem z nebe jako budoucí zlatý Jeruzalém podle Zjevení Jana, ale zavěšen na obrovském jeřábu vysokém sedm pater nad úrovní židovského svatého místa. Tak byl model vyzvednut na střechu talmudské školy „Ješívat Eš HaTorah“ v Jeruzalémě. Podle tvrzení německé zpravodajské agentury BND, ale i podle amerických a izraelských odhadů by Írán mohl během půl roku vytvořit první jadernou bombu.


Írán: jaderná zbraň během několika měsíců.
Život uprchlíků. Aby nám Bůh mohl darovat něco nového, musíme napřed opustit to staré. Sám ve své přirozenosti se člověk Bohu vzpírá. Tím Boha „okrádá“. Bere si, co mu Bůh dává, a nechce si do toho nechat mluvit…


Jak okrádáme Boha


Ze školy modlitby. „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ (Jan 14,14) Díky před porodním vyšetřením mají děti s Downovým syndromem stále menší šanci, aby se vůbec narodily. A jako by to nikomu nevadilo.


Zvláštní děti. Jsme Bohu vděčni za Elenku.Rodiče vyprávějí o svém zvláštním dítěti, o prenatální diagnostice a důvěře Bohu.


Lupo Alenka je smutná. Její nejlepší kamarádka Klára se bude stěhovat…příběh pro děti.


Bůh, který posvěcuje… ospravedlnění, které nevede k posvěcení je stejně rozporné jako svatba bez manželství.

 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?