menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha.

1K 2,12 E
(Další citáty)

------

Ethos 2010/2

Čiší z ní pokoj
o jedné staré, zbožné ženě se říkalo, že ze sebe vyzařuje pokoj, kamkoli příjde. V čem spočívá její tajemství?

Moje dítě − a tyran?
Tyranizující děti, bezmocní rodiče, hroutící se učitelé. Co se děje s našimi dětmi? Co se děje s rodiči?

Boží bázeň jako zdroj života
Rychle se vytrácí úcta vůči Bohu a to má své důsledky

Tváře ticha
Potřebuji poznávat Boha v tichu, abych ho pak mohla prožívat i uprostřed shonu a hluku

O ztátě úžasu
Jedním ze způsobů, jak se setkávát s Bohem, je schopnost žasnout

Můj tichý učitel
Bůh mi tam na lavici postavil trpělivého, vytrvalého učitele. Čekal na obrat v mém postoji, odpustil mi

Pryč! Pryč odtud!
Celé roky bojovala proti závislosti svého muže na pornografii

Bezmyšlenkovitě
Kým je pro mě Bůh? Jakými myšlenkami o Bohu se vyznačuje moje srdce?

Pokrevní bratři
Po čtrnácti letech se setkávají...

Copak to není zázrak?
Jsme opravdu zaslepeni zdánlivě samozřejmými „zázraky“ všedního života, že už nejsme schopni vnímat Boha?

Pro Boha jsou zázraky přirozené
Bůh dělá zázraky. A není přitom odkázaný na to, jestli všech zázraků, které udělá, všimneme

Lupo (2 část)
Čtení pro děti

Stíny
Někdy býváme tak sklíčení, že už to skoro vzdáváme


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?