menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Bůh pravil: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem. 4  Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči."

1M 46,3-4 E
(Další citáty)

------

Ethos 2011/4

Jak milý je ten náš milý Pán Bůh?

Milující Bůh by přece měl být schopen zabránit tomu, aby nevinní trpěli

Zázraky stvoření

Příroda má všechna písmena latinské abecedy.

Nic netuší...až to děsí!

O znacích nového věku, o kosmických silách a o tom, jaký může mít ezoterika vliv na křesťany

Bože proč?

Proč nezasáhneš,Bože? Po celé dějiny vysílají věřící i nevěřící lidé k nebi tuto otázku...

Podvody i pod mikroskopem

Co se stalo s kontrolou jakosti v přírodních vědách? Stačá pár okatých příkladů, abychom nebyli tak důvěřiví

Která část sengviče vlastně jsem?

Ani ten nejlepší seminář o komunikaci nenahradí cenné roky, kdy dítě vyrůstá spolu se sourozenci

Klíč ke svobodě

Poznání Boží pravdy vede k osobní svobodě

Ježíš a pravda

Abychom zjistili, jestli je Ježíšovo učení pravda, musíme ho poslechnout

Malý velký rozdíl

Muži potřebují chráněný prostor, kde si problémy mohou sami nerušeně zpracovat − ženy přemýšlejí, když mluví, a také přitom dospívají k řešení

Po pochvale člověk neztloustne

Zamyslete se, jak se cítíte, když vás někdo chválí...

Maják

Dnes může přespat u dědečka, který pracuje nedaleko majáku


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?