menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16 E
(Další citáty)

------

Ethos 2012/1

S uzdraveným vzdorem

Písničkář a kazatel hovoří o stavbě a pádu berlínské zdi, životě rodiny v NDR, znevýhodnění křesťana a síle víry

Můj bodyguard

K čemu všechno to honění se za mocí a úspěchem, za uznáním a uspokojováním svého ega? K čemu ta honba za prosazením sebe, za tím, abych měl víc? − K ničemu.

Vidět jak mě vidí Bůh

Kdo chce vědět, kým je, musí vědět, jak ho vidí Bůh.

Telefonní číslo na Pána Boha

...Volej mě v den svého soužení.

Zázraky ve vesmíru

Jeho znamení nejsou vtíravá, ale nelze je přehlédnout.

Budou všichni lidé spaseni?

Kritický pohled na teorii všeobecného smíření.

Realita pekla

Při diskusi o realitě pekla jde o samotné jádro evangelia. Nikdo nemluví o pekle tolik jako sám Ježíš Kristus.

Uprostřed bouře

Bouře patří k našemu životu stejně jako období krásného počasí. Ne vždy se nám podaří jim vyhnout. Pořádně nás protřepou, naženou strach, někdy způsobí bolestné zranění.

Markétčina písnička

Jak se Markétka přece jen dostala k babičce.
 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?