menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.

Ž 5,13 E
(Další citáty)

------

Ethos číslo 2012/3

Úvodník

Jak udržovat správný životní směr?

Bible se střepinou granátu

Bitva u Verdunu je symbolem hrůz první světové války. Během jedenáctiměsíčních bojů padlo 170 000 francouzských a 150 000 německých vojáků. Pěšákovi Kurtu Geilerovi zachránila život Bible pod polštářem.

Joshova krátká návštěva

Když se Josh narodil, vážil jen 1185 gramů. Kouká zvědavýma očkama, roste, chce žít. Po čtyřech měsících opouští tento svět a odchází do věčnosti. Jeho krátký život zanechává po sobě hluboké stopy.

Stíny pod pyramidami

V Egyptě jsou unášena křesťanská děvčata. Potom následuje vydírání výkupného, nebo se unesené dívky musí vdát za muslimy. Budoucnost křesťanů v zemi pyramid je nejistá.

Co dokáže láska

Manželství je něco úžasného, pokud od něho člověk neočekává nemožné: naplnění života, trvalé pocity štěstí a konec osamělosti.

Chůze po vodě

Mnohé z toho, co se dělo v dějinách Izraele a během jeho válek, se i střízlivému pozorovateli jeví jako zázrak. Pokus o  zachycení skutečnosti.

Jaké je moje povolání

Jaké je moje povolání? Tato otázka se nám v životě často opakuje. V mládí, když se člověk rozhoduje, čím bude, uprostřed života, když se ptá, čeho chce dosáhnout.

Zapomenutá životní síla

Nebe a země se spojují v srdci bohabojného člověka. Jak se aktivně zasazovat o Boží bázeň?

Nikdo mě nemá rád

Příběh pro děti.
 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?