menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

L 23,42 E
(Další citáty)

------

Ethos 2013/1

Co žádné kardiologické vyšetření nezjistí

Ani nejnovější lékařské metody nezjistí, co je v srdci, co vidí jen Bůh.

A zítra zabijeme Mojžíše

Vyprávění studentky biblické školy o tom, jak liberální teologie vyprazdňuje biblický obsah, biblické příběhy, biblické pravdy

Diagnóza ALS: zděšení i požehnání

Zakladatel a provozovatel časopisu Ethos Bruno Schwengeler se vypořádává s tím, že mu lékaři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc ALS.

Pořádek musí být! − Opravdu?

Jak učit děti tomu, aby rády uklízely? Tomu nás naučí rovnice:
důslednost + trpělivost + humor = pořádek

Jsi silná žena...

Jak se Yvonne Schwengelerová vyrovnává s nevyléčitelnou nemocí manžela.

Čtyři nepřátelé srdce

Co nám brání, abychom se podobali Ježíši Kristu.

Když se všechno zhroutí

Rita vypráví o tom, jak ve svém životě přišla k Bohu a co se tím změnilo. Je možné se vypořádat s rakovinou? Jak?

Zázraky − Jak překonat skepsi

Je možné zázraky, o kterých je řeč v Bibli, vysvětlit přirozeným způsobem? Má cenu se o to snažit? Jaké to může mít dopady pro náš křesťanský život? Jsme dost pozorní na zázraky ve všedním životě?

Modlitba

Podnětné myšlenky k modlitebnímu životu.

Díky, Dominiku

Odstrkovaný postižený chlapec má zvláštní dar, za který mu druzí jsou vděčni.


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?

Ethos 2013/1