menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Kz 2,26 E
(Další citáty)

------

Ethos 2013/3

Úvodník je o tom, jestli nám drobné podvůdky a nepoctivost, kterými si chceme pomáhat, opravdu pomáhají.

Už ne v roli pozorovatele

Jaký máme vztah k dění kolem sebe, jsme jen pozorovatelé, případně jako novináři, kteří všechno jen sledují, nebo také aktéři dění?

Moje noční můra

Životní příběh ženy se čtyřmi dětmi, kterou opustil manžel, jejíž dcera prošla těžkou anorexií. A přece v této době získala něco velmi cenného!

Sexuální výchova? Především v rodině!

Předčasná pozornost sexualitě okrádá děti o dětství. Jak vést děti ve věku 10-12 let. Vliv oblékání.

Skrytý jed

Zamyšlení o zahořklosti a jejích důsledcích v dnešní době.

Až přijdeme do nebe

Dostanu se tam? Kdy? Jaké to tam bude? Člověk si řeší takové otázky, když prochází těžkou nemocí, operací...

Stát se otcem není těžké...

ale být jím − to je náročnější. Zasloužilý otec Bruno Schwengeler se zmiňuje o otci, který je jen figurkou, který je tvrdý, jak jej potřebují synové a jak dcery. Jaký otec je ideální? Být příkladem a vést. Velmi motivující čtení!

Důvěra a odpovědnost

Když plně spoléhám na Boha − zbavuje mě to odpovědnosti? Příběh manželů, jejichž dítě mělo genetickou vadu a chtějí další dítě. Co dělat?

Kitu na poslední safari

Příběh pro děti. Citlivě, nenáročně podaný odchod dítěte do věčnosti.

Z poslední strany:

Existence hodnot: Boží důkaz, který je těžké ignorovat
„Každý máme své hodnoty, ale jejich existenci je těžké vysvětlit, pokud neuznáváme Boha. Sotvakdo očekává, že se hodnoty vyskytují v podobě molekul. Hmota nemá morálku. Proto je pro moderního bezbožného člověka těžké vysvětlit existenci hodnot.
Život má pro nás vysokou hodnotu – proč vlastně, když vznikl náhodou?
Také pravdě připisujeme velký význam. Proč, když neexistuje žádná nejvyšší realita?
Vážíme si dobra – k čemu však je dobro ve světě, který vznikl z planktonu?
Zbožňujeme krásu – ale ta nemá smysl, když i ona pochází z chaosu, kde má svůj původ celý svět.
Velmi mnoho pro nás znamená komunikace – ale vesmír je němý.
Ano, máme hodnoty, ty však nezapadají do ateistického pojetí, podle kterého svět vznikl náhodou, z hmoty, během milionů let a bez ničího přičinění.“
Michael Green


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?