menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.

Ž 119,18 E
(Další citáty)

------

Ethos 2014/1

Úvodník

Co v těch sudech, vlastně lidech, asi je? Přemýšlení o druhých lidech a jak jim můžu něco dát.

Smrt pravdy

Má každý svou pravdu? Je pravda relativní? Existuje i absolutní pravda? Jak se zorientovat ve všech těch pravdách a náboženstvích?

Kdo jsem? − Otázka identity

Krize identity, tedy kdy nevím, nebo pochybuji o tom, kým vlastně jsem, vyvolává krizi osobní existence. Každý chceme někým být, něco znamenat. Jak toho dosáhnout

Tlustokožec nebo mimóza

Jak reagujeme, když do nás někdo píchne, když nás někdo urazí, když nám někdo něco vytkne. Jak se vymanit z toho, když se cítím jako oběť.

Z lásky k Ježíši

Vyprávění o sice krátkém ale až po okraj naplněném životě. Dvě německá děvčata, zdravotnice v jemenské nemocnici byla zavražděna. Jak se to vlastně stalo, jak to prožívá rodina, co po sobě zanechaly?

Prostitutky prožívají Boží moc

Mnoho žen v Kambodži nemá jinou možnost k obživě než prostituci. A přece existuje východisko. Nadpřirozené změny v jejich životě díky evangeliu a jeho nositelům

Pevně mě drž a dopřej mi svobodu

Sexuální výchova ve vlastní rodině − řada praktických tipů na pomoc zdravému vývoji našich dětí v oblasti sexuality. Ani bychom netušili, co všechno na ni má vliv. Jak dokázat dítě zároveň držet a přitom mu dopřávat svobodu?

Když je pokušení příliš silné

V čem je vlastně princip pokušení? Touha po bezpečí, strach z prázdnoty, ale přitom jsou k dispozici nové perspektivy.

Zlaté pravidlo

Příběh pro děti o tom, že druzí se k nám chovají tak, jako my se chováme k nim.

Z citátů na poslední stránce:

Když nasloucháme Božímu slovu, Bůh mluví,
Když podle něho jednáme, Bůh jedná.


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?
Ethos číslo 2014/1