menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?

Ž 118,6 E
(Další citáty)

------

Obsah čísla 2014/2

Stručně:

Nedorozumění s dospělými dětmi − Odvaha být autoritou − Vztek ve vězení − Zkušenost s anorexií − Tři příčiny deprese − Příběh pro děti: Hasiči


Úvodník

Jestli něco chceš, tak musíš... Nakolik jsme ochotni bez „donucování“ dělat to, co je správné?


Ponuré světlo

Jestliže rozředíme pravdu, pak budeme žít jen ve slabém světle.


Rodiče a dospělé děti

Staří rodiče mívají jiné představy, jiná očekávání o chování svých dospělých dětí, zejména vůči sobě. Jak snášet staré rodiče? Jak vychovávat své děti, aby se k nám dobře chovaly, až my budeme staří?


Hvězdice

smysl zachraňovat jednoho, když většina stejně zahyne?


Tanec se smrtí (O anorexii)

Osobní příběh děvčete citlivého na svůj vzhled. Vážila už jen 40 kg. Zachránili ji! Jak? Co přitom prožívala rodina? Doslov maminky.


Ven z temnoty deprese

Tři zvláštní příčiny deprese. Čemu můžeme předcházet. Co můžeme vyřešit sami? Jak? K čemu už potřebujeme pomoc? Jakou pomoc?


Odvaha být autoritou

Autoritářská výchova? − To ne. Kamrádská výchova bez autority? − To také ne. Jak vyváženým způsobem uplatňovat autoritu, kterou nám Bůh svěřil?


Vztek v cele

Příběh nezvladatelného, vzteklého vězně. Řešení vypadá tak jednoduché − ale bylo mocné!


Žába na chůdách

Když princ políbí žábu, stane se z ní princezna. Jak to udělat, aby se k ní nemusel shýbat? Ať žába přijde na chůdách! − Co můžeme očekávat od Boha a co můžeme udělat my?


Oheň v dětském domově

Zachránil chlapce z pokoje ve druhém patře! Příběh pro děti.


 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?
Ethos číslo 2014/2