menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Iz 55,6 E
(Další citáty)

------

Ethos 2014/4

Úvodník

Kam chodíme plakat?


Proč?

Můj manžel Bruno má bulbární ALS, zrádnou nemoc, která jeho i mně zcela vyčerpává.


Mám v povaze klást otázky

Celý život mi všichni říkali, jaké jsem dobré děvče, ale nějak jsem celou tu dobu věděla, že pro svatého Boha nestačí být dobrý.


Boží sliby

Co Bůh slíbil, to také udělá.


Kdyby evoluce byla pravdivá, nepotřebovali bychom Zachránce

Bez minulosti nelze rozumět přítomnosti.


Naše jedinečnost

Jedno je jasné. Výmluv mají lidé vždycky dost. Ale jednou nám všem dojde čas.


Poslušnost povinnost nebo svoboda?

Pojem poslušnost je na stupnici neoblíbenosti na prvním místě.


Zebra

Prastarý africký příběh popisuje, jak vznikla zebra.


Já? − Ty? Nebo dokonce ON?

Proč je tak málo šťastných manželství?


Závist je šedá a má žluté tečky

Příběh pro děti


Bible kompasem i výživou

Mnoho lidí, kteří se v životě orientují vizuálně, ztroskotá. Řídí se tím, co vidí. Náš rozum na to nestačí. 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?