menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1Tm 6,12 E
(Další citáty)

------

Ethos 2015/1

Úvodník

Ethos letos vydáním čísla č. 2015/4 končí.


Proutěný koš

Proč číst Bibli, i když mě to nebaví? Ilustrace.


Život, který za sebou nechává stopy

Rozhovor s nemocnou ženou, která se nepoddává „osudu“ a žije aktivně pro Boha i pro druhé. Motivace i pro zdravé!


Záchranná akce

Proč člověk potřebuje zachránit a jak se záchranit.


Já nemůžu, ale ty Bože můžeš

Jsme ochotni vzít na sebe zodpovědnost za svůj život − nebo se jím necháme unášet − a zmítat?


Zemi za mír?

Izrael − Když bude Izrael ustupovat územním nárokům sousedů − dosáhne se tím míru na Blízkém východě?


Děti bez otce

Tolik dětí dnes vyrůstá bez otce! − Společnost bez otců − Hledání otce − Mlčící nebo nepřítomní otcové − Nahradí je matky?


„Za to může on!"

Spory mezi dětmi − jak je urovnávat.


Staří − vysloužilí − nepotřební

Hodnoty starých lidí: moudrost, i ve stáří lze nést ovoce, ohromná hodnota pro vnoučata. Je třeba si nově uspořádat životní hodnoty.


Hledání pokladu

Příběh pro děti − Má smysl věřit v Boha?


Výroky dětí o prarodičích

Například: „Když se mi pokazila tříkolka, děda mi ji operoval..." 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?