menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům.

Iz 42,6 E
(Další citáty)

------

Ethos 2015/2

Bruno Schwengeler

Bližší pohled na život silné osobnosti, otce a zakladatele časopisu Ethos


Můj život vůbec není komplikovaný

Chlapec s vážným fyzickým postižením je zdrojem radosti pro svou rodinu i své okolí.


Výmluvy, kterými se bráníme

Deset nejčastějších výmluv, proč se člověk nechce setkat s Bohem


Zápach nebo vůně

Čím jsme pro své okolí, čím pro Boha?


Výsledky výzkumu mozku neodpovídají genderové ideologii

Politická ideologie není schopna změnit to, jak je člvoěk stvořen!


Šamanismus na vzestupu

Vzhledem k aktuální potřebě přinášíme bližší pohled na původ a praktiky šamanismu.


Když Bible mluví o reptání

Jak zastavit šíření nespokojenosti, která má dalekosáhlé následky


Pomóc: Naše dítě přestalo věřit v Boha

Jak se s tím mají věřící rodiče vypořádat a co mohou/mají dělat. (například neztratit je ze srdce)


Z hlubin volám k tombě!

Nevyslyšené modlitby


Už nic není, jak bylo

Pohled do společného života Bruna a Yvonne Schwengelerových


Slunce za mraky

Jak mi Simona vrátila radost do života. 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?