menu
menu

Čtení pro rodinu


 O co nám jde?
 Bible mluví
 Já
 Lidé kolem nás
 Rodina
 Aktuální dění
 Křesťanství
 Pro děti


------

Citát z Bible:

"Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jr 33,3 E
(Další citáty)

------

Ethos 2015/3

Pravda nepotřebuje mnoho slov, ale mnoho lásky

Pravda a láska


Naše obavy

Bůh může našeho strachu využívat k tomu, aby nás vychovával.


Ochromující analýza sebe sama

Umím se na sebe podívat realisticky? Nebo jsem na kritiku necitlivý?


Absurdita zvaná gender

Co když se chce žena svobodně rozhodnout pro tradiční kvalitní rodinný život − a nechce být znevýhodňovaná okolím? „Copak se dosáhne zrovnoprávnění ženy tím, že se bude ignorovat, že je jiná než muž?"


Jak vidí ženy Bůh?

Bible dává ženám nový status: Pro Boha je žena něco mimořádného.


Boží dláto

Jak nás Bůh vychovává


Západní břeh Jordánu z pohledu biblických proroctví

Historie dění na üzemí dnešního Izraele a v okolí od r. 1914


Potřeba vlastní hodnoty

O touze být milovaný a potřebný


Dar na chvilku

Žil pouze tři roky, přesto to bylo jedinečné dítě, jedinečný dar!


Brambořík

Co vyjadřuje květina o smrti a novém životě 
-------------    <= Dále číst =>   O co nám jde?