Kdo je podle vás křesťan?

1. Ten, kdo chodí do kostela
34%
2. Ten, kdo se pravidelně modlí a dodržuje určitá pravidla
9%
3. Ten, kdo je pokřtěný
25%
4. Ten, kdo má osobní vztah s Kristem
31%
Celkem 32 odpovědí