Kdo je podle vás křesťan?

1. Ten, kdo chodí do kostela
35%
2. Ten, kdo se pravidelně modlí a dodržuje určitá pravidla
6%
3. Ten, kdo je pokřtěný
29%
4. Ten, kdo má osobní vztah s Kristem
29%
Celkem 17 odpovědí