Věříte, že Bůh má moc opravdu proměnit váš život?

1. ano, věřím
čára83%
2. ne, nevěřím
čára17%
3. nejsem si jistý/á
čára0%
Celkem 6 odpovědí