Ethos - Domovská stránka

  Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu

 Bible mluví
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

"Já sám až do vašeho stáří, až  do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním."

Iz 46,4 E
(Další citáty)

------

Anketa - kartičky

Milí čtenáři,

těší nás Váš zájem o časopis Ethos.

Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. Odpovědi jsou nezávazné, můžete odpovědět pouze na otázky, na které chcete, a kontaktní údaje na sebe vyplnit podle vlastního uvážení. Osobní údaje slouží pouze pro možnost kontaktu s Vámi a pouze v případě, že si jej přejete. Nebudou předávány žádnému třetímu subjektu.

Na vámi vybrané otázky můžete také odpovědět na webové stránce www.ethos.cz/anketa. Děkujeme

časopis Ethos


 Mám zájem o další ukázková čísla časopisu Ethos zdarma
 Mám zájem o předplatné časopisu Ethos
 Rád bych si prohlédl nabídku literatury k těmto tématům:
Mám konkrétní otázky k tématům v časopise Ethos:
Uvítal/a bych osobní setkání.
Zúčastnil bych se besedy s redaktory časopisu Ethos, konkrétně by mě zajímalo téma:
Měl bych zájem o rekreační víkendové setkání, kde by také byla řeč o tématech z Ethosu, zajímala by mě konkrétně tato témata:
Měl bych zájem o týdenní rekreaci, kde by večery byly věnovány tématice podobné jako v časopise Ethos, zajímala by mě konkrétně tato témata:

------

Kontaktní údaje (jsou-li třeba)


Jméno

   Titul: 

Příjmení

 

Ulice a číslo: 

 

PSČ: 

 

Obec: 

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kvůli vyloučení spamů sem napište prosím číslo: Dvěstě třicet sedm:
 

 
-------------