Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!

Jk 5,13 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Anketa - kartičky

Milí čtenáři,

těší nás Váš zájem o časopis Ethos.

Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. Odpovědi jsou nezávazné, můžete odpovědět pouze na otázky, na které chcete, a kontaktní údaje na sebe vyplnit podle vlastního uvážení. Osobní údaje slouží pouze pro možnost kontaktu s Vámi a pouze v případě, že si jej přejete. Nebudou předávány žádnému třetímu subjektu.

Na vámi vybrané otázky můžete také odpovědět na webové stránce www.ethos.cz/anketa. Děkujeme

časopis Ethos


 Mám zájem o další ukázková čísla časopisu Ethos zdarma
 Mám zájem o předplatné časopisu Ethos
 Rád bych si prohlédl nabídku literatury k těmto tématům:
Mám konkrétní otázky k tématům v časopise Ethos:
Uvítal/a bych osobní setkání.
Zúčastnil bych se besedy s redaktory časopisu Ethos, konkrétně by mě zajímalo téma:
Měl bych zájem o rekreační víkendové setkání, kde by také byla řeč o tématech z Ethosu, zajímala by mě konkrétně tato témata:
Měl bych zájem o týdenní rekreaci, kde by večery byly věnovány tématice podobné jako v časopise Ethos, zajímala by mě konkrétně tato témata:

------

Kontaktní údaje (jsou-li třeba)


Jméno

   Titul: 

Příjmení

 

Ulice a číslo: 

 

PSČ: 

 

Obec: 

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kvůli vyloučení spamů sem napište prosím číslo: Dvěstě třicet sedm:
 

 
-------------

  Napište svůj názor.