Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


------

Citát z Bible:

V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné.

Sd 21,25 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O marnotratném synovi O ztracené ovci O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené minci
2. Koho stvořil Bůh nejdříve?
Adama Eliáše Abrahama Kaina
3. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Lazara Jakuba Bartimea Petra
4. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
David Goliáš Samuel Samson
5. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
Goliáš král Herodes mudrci z východu římský Pilát
6. Kdo porazil Goliáše?
David Samson Jeremiáš Ježíš
7. Jaké zaměstnání měl Petr?
rybář celník tesař zedník
8. Jak se jmenovala maminka Pána Ježíše
Marie Eva Marta Anna
9. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
David Samson Adam Noe
10. Kdo nebyl učedníkem Pána Ježíše
Petr Matouš Jan Abraham