Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(1 min.)


------

Citát z Bible:

"Neboť `u Boha není nic nemožného´."

L 1,37 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se zaBiblický kvíz

Vyber si náročnost

0. Pro děti
1. Lehké
2. Základní přehled
3. Střední
4. Těžké
5. Expert

Náročnost:

1. Kdo je pověstný tím, jak trpěl?
Lazar David Jób Pavel
2. Kdo rozhodl, že ukřižují Pána Ježíše?
Jidáš Herodes Pilát Dav lidí
3. Pán Bůh je podle Žalmu 23 jako
pastýř soudce rybář Gandalf
4. Který z těchto příběhů dopadl špatně
O marnotratném synovi O hostu, který přišel na svatbu špatně oblečený O ztracené ovci O ztracené minci
5. Který silák měl sílu díky svým vlasům?
Goliáš Samson Samuel David
6. Kdo byl naštvaný, že se narodil Spasitel Ježíš?
římský Pilát Goliáš mudrci z východu král Herodes
7. Jaké zaměstnání měl Petr?
celník tesař zedník rybář
8. Kdo porazil Goliáše?
Samson Jeremiáš David Ježíš
9. Kdo přečkal potopu světa v arše (v lodi)?
Adam Noe Samson David
10. Koho z těchto lidí Pán Ježíš vzkřísil?
Jakuba Bartimea Petra Lazara