Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Ž 16,8 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Ozdoba učení

Buď ozdobou jeho učení

Zdobíte se rádi? Za ženou, která má vkus a umí se decentně ozdobit, se každý rád ohlédne. Mužům sedí spíš jiné ozdoby, třeba úsměv, šarm, šikovnost, to, že si ví rady i v těžké situaci. Ozdoby se nám prostě líbí.

Když jdou muž a žena spolu a žena je krásná nebo je známá tím, že dělá svému manželovi čest, řekneme, že žena je ozdobou svého muže. Stejně tak to může být naopak. Muž může být ozdobou své ženy. Pak je to oboustranná motivace: Chci být své ženě ozdobou, dělá mi čest, když vím, že je mi ozdobou. Tím, že jsme spolu, děláme jeden druhému čest.

Lidé jsou dnes schopni ozdobit cokoliv − knihu, okna, stůl, auto, ale co tak ozdobit třeba svou řeč? Někdo ji zdobí občasným rýmem, vtipným přirovnáním, což nedokáže každý, chce to trochu nápaditosti a zkušenosti. A někdo svou řeč „zdobí“ vulgarismy.

V Bibli jsem našel zajímavý impuls, abychom ozdobovali „učení našeho Boha“ (Titovi 2,10). Ozdobovat Boží učení? Asi to znamená ukazovat, jak blahodárné dopady má to, když se v běžném životě držíme Božího učení. A když se někdo začne Bohem a jeho učením zabývat, tak si všimne jeho ozdoby − tou ozdobou jsme my! Máte nápad, jak ozdobovat Boží učení? Jak zaujmout lidi něčím hezkým, nápaditým, co si lidé spojí s Bohem a jeho učením?

Čeho se týká to „učení Boha“? Je to učení o záchraně (to je víc než pomoc). Učení Boha je teorie, kterou potřebujeme znát, pokud chceme, aby nás Bůh zachránil, pomohl nám v životě. Ta teorie je vcelku jednoduchá: „Přiznej si, že potřebuješ milost, odpuštění. Bůh ti ho nabízí, uvěř, že všechny tvé chyby (hříchy) Ježíš Kristus svou smrtí zaplatil.“ Tato víra zachraňuje.

A jak se stát ozdobou tohoto učení? Zachráněný člověk žije jinak, než žil před záchranou. Ať se jedná o člověka, který visel na skále a snesl ho vrtulník, který měl autonehodu, který měl problémy v rodině nebo kdekoli jinde, tak poté, co byl zachráněn, žije a přemýšlí jinak, je svým zachráncům vděčný. Stejně tak člověk, který se nechal zachránit Bohem, dnes žije a přemýšlí jinak než dřív. Už nemá důvod schválně dělat věci, o kterých ví, že se Bohu nelíbí. Čerpá od Boha sílu, energii, jeho oči září vděčností, radostí, vidí svůj smysl, vidí, k čemu ho Bůh obdaroval, a on podle žije podle toho, k čemu ho Bůh volá. Tak ozdobuje učení Boha o záchraně, žije jako zachráněný a ne jako někdo, kdo pořád leze do nebezpečí.

Vrchol je v tom, že biblická výzva, k ozdobování učení Boha, je adresovaná otrokům. Otroci, kteří uvěřili a Bůh je zachránil, takže mají věčný život, mají být ozdobou Božího učení o záchraně. Jak? – Tím, že budou své pány poslouchat, budou úslužní, nebudou odmlouvat, nebudou je okrádat, budou spolehliví.

Čím více máme důvod být ozdobou Božího učení o záchraně my, kteří žijeme ve 21. století, kteří jsme svobodní, bohatí, vzdělaní a schopní − určitě víc než otroci ve starověku! Takže ozdobujme učení našeho Boha.

jv, listopad 2017


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/bud-jeho-ozdobou.php
Půvabná

Eldridgeová Stasi
Půvabná
Návrat domů, běžná cena 185 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 179 Kč

ks

Ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho Zachránce Boha.

Tt 2,10 ČSP