Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(5 min.)


------

Citát z Bible:

S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Žd 12,2 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

&PREP Co ve vašem životě vydrží navždy?

Článek ještě není ho rrrtov

Dovedete rozpoznávat? Dcera mi dala k Vánocům karton asi 50x50 cm, hezky ho vyzdobila a na něj nalepila malé sáčky. V každém bylo vždy trochu nějaké bylinky − na každý den jeden čaj. A mým úkolem bylo vždy rozpoznat, jaká to je bylinka. Když tam byl heřmánek nebo podběl, tak jsem to poznal, ale jindy jsem k tomu čichal, prohlížel, mnul v prstech, uvařil a znovu čichal – a nerozpoznal! Co vy? Rozpoznáte čaje? A rozpoznáte jiné věci? Třeba náladu vaší šéfové? Nebo Boží vůli pro to, co máte dnes dělat? Nebo jestli bude dnes pršet…?

Přečtu biblický text z dopisu Pavla Filipským: A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. Filipským 1,9-10.

Pavel začíná něčím, co motivuje − píše, že se za ně modlí. Jak vám je, když vám někdo řekne: Já se za tebe modlím! – A přitom víte, že se opravdu modlí! A že Bůh jeho modlitby vyslýchá! – To se člověka silně dotýká! – Když mi to v mých pětadvaceti říkala stará tetička Astelová, to bylo velkým povzbuzením a dodnes její a nejen její modlitby cítím.

Za co se tady Pavel modlí? …aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala. Ne, abyste měli rádi mě, ale abyste se milovali navzájem! Ne se snášeli, ale milovali!

Aby se láska rozhojňovala v poznání a vnímavosti! Tady nejde o nějakou opičí lásku, ani o pouhý pocit. Je to láska, která roste, i když ví! I když vás prokoukne, pozná i slabiny toho druhého, dokonce bude stále vnímavější, tak poroste.

Vidím tady souvislost s tím, že když roste naše láska, tak roste také naše schopnost vnímat. Jde o lásku, která druhému rozumí, umí se do druhého vžít, vcítit, ale na druhé straně umí rozpoznat každou levotu, přetvářku, i upřímnost – prostě má cit a dovede rozpoznávat!

Pavel měl s tou vnímavostí a citlivostí asi zkušenosti. V jiném dopise (Efezským 4,17-19) píše, že naopak necitlivost a otupělost, neschopnost se vžít nebo dokonce pochopit druhého je signálem, že takový člověk hodil všechno za hlavu, žije bezuzdně – tak žijí zoufalí pohané, lidé bez Krista. Jsou otupělí, necitliví, nedovedou rozpoznávat, rozlišovat. Ale když jsme přijali Krista, náš život se má vyznačovat vnímavostí, citlivostí, schopnosti rozeznávat.

Proč se Pavel modlí, aby jejich láska rostla, aby rostlo jejich poznání a jejich vnímavost a schopnost rozpoznávat? To by dnes chtělo mnoho lidí!

A co vlastně rozpoznávat?

České překlady říkají: rozpoznat, na čem záleží! – no, není to špatný překlad, Jestliže člověk, nebo celá rodina rozpozná, na čem záleží, a žije podle toho, pak jejich život má pevný základ. Příklady:

Někdo nerozpozná, na čem záleží, a žije podle něčeho, na čem nezáleží! – třeba aby ze svého syna vychovali hokejistu, i když na to nemá. Nebo když se čtyřicetiletá žena snaží vypadat jako dvacetiletá, nebo když šedesátiletý chlap chce podávat výkony jako ve třiceti.

Na tom nezáleží. Na čem ještě nezáleží? – Nechci se nikoho dotknout, tak to řeknu jemněji: Nezáleží tolik, na tom, jaké máte auto, dům, vzhled, ale více záleží třeba na zdraví, na vztazích v rodině, na tom jakou atmosféru šíříte kolem sebe a když se podíváte z odstupu, z pohledu věčnosti, záleží na tom, nakolik zadobře jste s Ježíšem Kristem, zda mu věříte, zda v něho věříte, že on je ten, kdo se vás zastane, až se bude rozhodovat, jestli po smrti půjdete do pekla nebo do nebe.

Hm, na čem záleží! – jiné překlady to překládají: abyste poznali lepší věci, nebo abyste poznali, co je lepší, co je excelentní! To také není špatné.

Já bych ten řecký výraz vyjádřil asi takto: Abyste poznali, co obstojí, co vydrží!

A to je moje pointa: Chci žít podle toho, co vydrží, chci žít tak, aby to, na čem stavím svůj život, vydrželo, obstálo!

Pavel se modlí za kamarády ve Filipis, aby jejich láska rostla => to vede k vnímavosti, abychom rozpoznali, co obstojí, co vydrží!

Například: Obstojí naše peníze? Naše snahy? Naše slova? Vydrží naše práce? – obstojí to před lidmi kolegy, sousedy? Před mými dětmi? Ale ten verš končí slovy: abyste byli čistí a bezúhonní pro den Kristův.

Vím, co obstojí před Bohem? Máme pro to cit? Budujeme to, co vydrží, až to Bůh vystaví zkoušce ohněm podle 1K 3,13?

Co budujete? Vydrží to? Není lepší přestat s tím, co budujete teď, co děláte teď a začít dělat něco, co vydrží? Nemyslím, že musíte dělat jen jednu věc, napsat jednu knihu, která vejde do dějin, a přitom zanedbáte spoustu jiných věcí!

Možná záleží na tom, ehm, možná Bůh zhodnotí jako to, co obstojí, když po vás nic hmatatelného nezůstane, ale lidé budou vědět: Ten mě měl rád! Ten si pro mě vždy udělal čas – a proto po něm nezůstalo nic výjimečného.

Co tedy ve tvém životě vydrží, co obstojí – i do věčnosti?

Mám zájem o newsletter Ethosu.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Chraň svoje srdce

J.Eldredge
Chraň svoje srdce
Návrat, 230.00 Kč

ks