Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny.

Tt 1,15 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

DoporučujemeNosím jeho jméno PREP

Člověk aby se bál, co ještě přijde. Jak se připravit na nouzové situace, které ještě možná přijdou? Kolik mít v zásobě potravin, vody a jak mít v zimě zajištěno topení? Co když mě budou sledovat? Nějakému GDPR (ochrana osobních údajů) nedůveřuji, moc nefunguje. Jak se právně, ekonomicky, emocionálně zajistit, kdyby něco přišlo a nastala těžká doba? To nevím. Ale dočetl jsem se (Zjevení 14,1) o lidech, kteří obstálai i v nejtěžších podmínkách, kdy všude na světě vládly pohromy, krutovláda a vůbec orwellovské poměry.

Tito lidé se vyznačovali tím, za měli na čele napsáno jméno Pána Ježíše. Možná se to tak vždy nezdá, ale mít na svém čele napsáno jméno Pana Ježíše je spolehlivou obranou, jak vždy obstát. Na jedné straně tím o sobě prozrazujeme "osobní údaj" a stáváme se snadnou kořistí pro nepřátele, ale na druhé straně vidíme, že lidé s jménem Pána Ježíše na čele vždycky obstáli. I kdyby byli nakonec zabiti, jsou to vítězové, kteří mají věčný život a patří k těm, kteří požívají Boží ochrany a cti.

V knize Zjevení má tato skupina zcela zvláštní postavení, což se projeví v budoucnoti, ale i my dnes můžeme "na čele nosit napsáno jeho jméno". Jak? Například tím, že se na nás lidé podívají a vědí: "To je člověk, který patří Kristu!" Reprezentuje Krista. Ukazuje, jaký Kristus ve skutečnosti je, co Kristus dokáže s člověkem udělat, když se stane jeho člověkem.

Lidé mají vesměs znetvořenou představu o Kristu, o tom, co život s Kristem znamená. My však můžeme svým životem ukazovat, co s námi Kristus udělal − prostě tím, že budeme mít na čele napsáno jeho jméno.

Na takové lidi si jen tak někdo netroufne (je to vidět v knize Zjevení, byli to zvláštní Boží chráněnci). V dnešní době nemáme zaručeno, že se křesťanům − i těm nejlepším − nic nestane, ale přesto tím, že "mají na čele napsáno jeho jméno", vyčnívají a svědčí o živém Bohu, o záchraně v Kristu, o tom, že existuje jiný, spravedlivý svět lásky a pokoje − Boží království.

Tak vás zvu, abychom díky tomu, jak se chováme a co říkáme, měli na čele napsáno jméno Beránkovo.

Jan Vopalecký, červen 2018

-------------

A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.

Zj 14,1