menu

Čtení pro rodinu


 Knihy

 Blog

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Pro děti

 Ceník

 O nás

 Archív článků


------

Citát z Bible:

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Fp 2,4 E

------

Jak chválit Boha?


Co to je? Stát a zpívat písnčiky s kytarou? Bez kytary? Nebo se sklánět a vzdávat Bohu úctu? Jak máme Boha uctívat?
Ve svém přemýšlení jsem došel k tomu, že Bůh si přeje, abychom mu přiznali: "Bože, ty máš na mě nárok! Na moji osobu, na můj čas, na moje věci, peníze, ale také na moje srdce, nadšení - Ty máš nárok na to, abych byl nadšený jenom pro tebe, zaujatý jenom směrem k tobě!"
Ale dříve než nás Bůh může přijmout tak nás nehodné potřebuje očistit - a on to dělá! Dokonalé očištění je v tom, že všechny naše nedostatky, vady, hříchy, hříšné, nedbalé postoje vzal na sebe Pán Ježíš Kristus - snesl za ně trest, smrt - a nás teď Bůh přijímá jako čisté, bez poskvrny! - Něco úžasného.
A další krok, který Bůh dělá - je ochoten nás zapojit do svých záměrů, projektů, vzít nás do svých služeb. -------------