Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´

Ř 12,19 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Biblické citáty, ke kterým se váže některý článek

Sd 21,25 EStačilo chvilku nebýt důsledný a zkáza byla tady.
Ž 19,9 EDržet se Bible je moudré i dnes.
Ž 126,5 EProč bolestný začátek a radostný konec
Ž 126,6 E
Iz 42,6 ECo znamená za ruku?
Mt 5,16 EProč máme jednat dobře?
L 23,42 EChcete, aby si na vás někdo vzpomněl?
J 15,4 EZůstaň mu nablízku a netěkej.
J 15,9 EZůstaň v jeho objetí a netěkej.
Ř 8,16 ECo všechno nám Bůh dosvědčuje.
Ř 12,3 ENevytahuju se? nebo nejsem naopak zakomplexovaný?
Ef 3,20 EVíc, než si dovedeme představit!
Fp 4,13 E... pak dokážu i nemožné!
1Ts 4,9 ENení třeba? Láska jako samozřejmost?
2Ts 2,6 EHráz proti zlu ještě existuje!
1Tm 1,19 EVíra a svědomí − co mají společného?
1Tm 2,1 EProč se ne/modlit za politiky
2Tm 2,1 E Milost? Síla? Jak to jde dohromady?
2Tm 2,3 EŽít pohodově, nebo si něco odříkat?
2Tm 2,5 E
2Tm 2,6 E
Tt 1,15 E Čisté nebo poskvrněné?
Tt 2,10 SBýt ozdobou učení? - Jak?
Žd 10,22 EPřímo až k Bohu! - Nezdráhej se.
Źd 11,5 EKdo že Henochovi svědčil?
Žd 11,16 ELepší vlast, lepší naděje, lepší smlouva, lepší majetek...
Žd 12,1 ECo to bylo za svědky?
Jakou přítěž?
Žd 12,2 EUpřený pohled
Žd 12,27 ČSPVytěžte z toho, když se všechno kolem chvěje.
Jk 1,3 EJak rozvíjet vytrvalost?
Jk 1,4 E
Jk 1,5 E
Jk 1,9 ECopak je jisté, že chudý někdy zbohatne?
Jk 1,10 EProč se má bohatý trápit myšlenkou na to, že by mohl o všechno přijít?
Jk 3,1 EMluvíte rádi? Co je dobré si přitom uvědomovat?
Jk 3,2 EJakých chyb se při mluvení vyvarovat?
Jk 3,5 EJakých velkých věcí jazyk dokáže?
Jk 5,13 EModlit se? - Za vyřešení problému? - Jde to i jinak.
1Pt 2,14 EJaké poslání má státní moc?
1Pt 3,17 ESnášet diskriminaci? To není to nejhorší
1Pt 4,14 ECo dobrého přináší diskriminace
2Pt 1,3 ETakže máme všechno, co potřebujeme.
1J 1,7 EKamarádství s Ježíšem má očišťující vliv.
Ju 1,8 EJak neuznávají autority?
Zj 1,18 ČSPByl mrtvý? - A zase žije?
Zj 2,2 EVím, vím... - Co všechno o nás Ježíš ví a co to pro nás znamená.
Zj 2,14 EKdyž nejde na peníze, tak ho nalákáme na nějakou ženu!
Zj 3,7 ETy dveře nikdo nezavře!"
Zj 3,8 EOtevřené dveře − otevřená příležitost
Zj 3,17 EJsme na tom opravdu tak dobře, jak si myslíme?
Zj 19,2 EJaké máme pohnutky k chválení Boha
Zj 22,4 ECo na nás druzí vidí, když se na nás jen podívají? Co máme napsané na čele?
-------------

Biblický komentář k Novému zákonu

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 40 Kč
Vaše cena: 760 Kč

ks