Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.

Ř 6,13 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Potřebujete povznést?

Co můžeme v dalších dnech ve svém životě změnit? Jednak se můžeme zbavit různé zátěže (Židům 12,1), ale také můžeme změnit to, podle čeho se orientujeme. Záleží totiž na tom, kam se díváme.

Zkuste někdy na ulici sledovat, kolik lidí se dívá do země. Že by hledali ztracené desetikoruny? Dokonce i když člověk nese těžký batoh, může jít vzpřímeně. Podívejte se na malou holčičku, která jde za ruku s maminkou − pořád jí něco vykládá a pořád má hlavu zvednutou, aby viděla, jestli se na ni maminka dívá, a dobře rozuměla, co jí odpovídá. Myslím, že lidé chodí se sklopenou hlavou tehdy, když mají problémy.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Deset dívek, které zajímala pravda

I. Howatová
Deset dívek, které zajímala pravda
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Bible nás vybízí, abychom nehleděli do země, ale nahoru, na Ježíše. Není ho sice vidět fyzickýma očima, ale přesto pohled na něho mění naši perspektivu. On stál u začátku naší víry, on je i tím, který naši víru dovrší − jednou ho uvidíme na vlastní oči a pak se všechno, v co jsme věřili, stane realitou − naše víra bude dovršena. A do té doby nás Ježíš doprovází (Židům 12,1-2).

Máme jít životem s pohledem upřeným na Ježíše. Nemusíme ho hledat, nemusíme se propadat v bezradnosti. Máme průvodce, nejsme tuláci, nebloumáme světem. Jako bychom jeli autem v koloně za někým, kdo zná cestu, jezdí dobře a je zkušený doprovodný řidič! A když si nevíme rady, můžeme se obrátit na něho. Je důležité, kam se díváme!

Pohled na Ježíše stojí za to! Řekové přišli za Filipem a říkají: „Chtěli bychom vidět Ježíše!“ (Jan 12,20). Když šel Petr po vlnách a díval se na Ježíše, který ho k chození po vodě vyzval, bylo všechno v pořádku. Ale běda, když se na něho přestal dívat!

To, jestli se díváme na Ježíše, je důležité v obdobích těžkostí. Štěpán (Skutky 6,15; 7,55-56) byl zřejmě zvyklý se dívat na Ježíše. Když se na něho totiž jeho nepřátelé-žalobci podívali, viděli, jako by to byla tvář anděla. To jim však nezabránilo v tom, aby ho kamenovali. A v posledních chvílích těsně před dopadem posledních kamenů Štěpán „upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: ,Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.‘“ Je klíčové, abychom v těžkých dobách hleděli na Ježíše!


Jediný pohled změní náš život

Zkuste srovnat dva mladíky. Jeden se díval na obraz Ježíše na kříži, kde bylo napsáno: „To jsem udělal já pro tebe. Co jsi ty udělal pro mě?“ Tento pohled na Ježíše proměnil Zinzendorfův život a on se stal zakladatelem misijní práce a nástrojem záchrany tisíců lidí, dokonce i dnes po několika staletích se o tomto jeho pohledu a důsledcích píšou knihy.

A na druhé straně si vezměme mladíka, který jen tak zkusí na internetu zkoumat porno. Napřed jen na chvilku, příště to zkusí zase, pohled je už delší a nakonec to jeho duši vtáhne a sežere. Velmi záleží na tom, na co se díváme. Také náš pohled určuje, jestli získáme křídla, nebo jestli se dostaneme do zničujícího otroctví! Jediný pohled změní náš život!


Poslední pohled

Všechno směřuje k tomu, aby se splnila Ježíšova touha: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal“ (Jan 17,24).

Máme se dívat na Ježíše proto, abychom se vyvarovali hříchu, abychom si uvědomovali, jak se kvůli hříchu vzdal nebe, snášel posměch, trpěl a platil krví a svým životem, aby nás zbavil hříchu. Chceme-li ho jednou vidět ve slávě, jak po tom on sám touží, musíme „usilovat o pokoj a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.“

Potřebujete povznést? − Dělejte vše pro to, abyste měli Pána Ježíše stále před očima?


Jan Vopalecký, leden 2017

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Baterka, Objevuj skryté poklady

Baterka je na této knize nejlepší! Když ji položíš na stránku, některé obrázky ti zvýrazní, jiné skoro nebudou ...

Baterka, Objevuj skryté poklady
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Deset dívek, které zajímala pravda

I. Howatová
Deset dívek, které zajímala pravda
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

...s pohledem upřeným na Ježíše (Žd 12,2)


Hledejte nejprve...

W. MacDonald
Hledejte nejprve...
Tandem, běžná cena 89 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 86 Kč

ks