Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jr 29,13 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Byl jsem mrtvý

Když jdu večer spát později než moje žena, někdy si ještě vzpomenu na něco, co jsem jí chtěl říct nebo na co se chtěl zeptat. Pak jen jemně zašeptám: „Spíš?“ Pokud neodpoví, tak vím, že už spí. Někdy nevrle procedí mezi zuby: „Jo.“ Tak vím, že nespí, jen chce spát a už nechce nic poslouchat. Cítím se však provinile, když mi řekne: „Už ne.“

Možná si dovedeme představit situaci, kdy se někoho zeptáme: „Žiješ?“ Například po pádu ze schodů nebo ze stromu jsme rádi, když slyšíme hekání: „Jo, ale...“

Co však když se někoho zeptáte: „Ty jsi mrtvý?“ − a on vám odpoví: „Už ne.“ Kamarád mi jednou řekl: „Byl jsem mrtvý!“, ale znamenalo to, že byl mrtvý strachy, bolestí, jindy smíchem, ale určitě nebyl opravdu mrtvý.

Něco docela jiného však prožíval apoštol Jan, když viděl Pána Ježíše, který se mu zjevil se mu jako vznešená bytost, celý v bílém a oči mu zářily ohněm. Když se ho Jan polekal, Ježíš na něho položil ruku a říká: „Neboj se..., byl jsem sice mrtvý, ale teď jsem živý a už nikdy nezemřu.“

V té době bylo důležité, že se Pán Ježíš představil jako někdo, kdo byl mrtvý. Znamenalo to, že dokázal překonat smrt! Bylo to v době, kdy mnoho křesťanů pro svou víru v Krista umíralo, tedy bylo zabíjeno. A Pán Ježíš se ukazuje Janovi, aby zdůraznil, že smrt není to nejhorší, co se může člověku stát. Vždyť i smrt je něco, co pomine, co se dá překonat: „Byl jsem mrtvý! − a už nejsem, jsem živý! A už nikdy nezemřu, jsem živý na věky!“

Toto povzbuzení nově nabývá na významu. V dnešním světě je opět mnoho křesťanů pro svou víru zabíjeno − jsem vděčný Bohu, že ne v naší zemi. Povzbuzení, že smrt není konečná, je dnes navíc potřebné proto, že se realita smrti potlačuje, skrývá, ale strach ze smrti přesto mnoho lidí sžírá. Existuje způsob, jak ji překonat! − cestou je Kristus, který sám jako první prošel smrtí a dnes říká: „Byl jsem mrtvý, ale jsem živý!“ Umřel kvůli nám, aby smrtí provedl špatnosti (hříchy) všech, kdo mu věří, že je dokáže zachránit. A v té své smrti ty naše špatnosti nechal, naše hříchy umřely! Takovým způsobem Kristus očišťuje každého, kdo v něho věří. Takový člověk sice smrtí projde a pak po vzkříšení bude moct říct: „Byl jsem mrtvý, ale jsem živý!“

Naděje, že sám jednou budu moct říct „Byl jsem mrtvý, ale jsem živý!“, je pro mě útěchou v dnešním světě, který sice baví, ale nenaplňuje.

Jan Vopalecký, květen 2018


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/kdyz-jsou-absurdity-nutnosti.php

Nákupem knih podpoříte tento web.

Som plná jeho slov

Ludka Lipovská
Som plná jeho slov
Timothy sound, běžná cena 330 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 317 Kč

ksByl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.
Zjevení 1,18