Čtení Bible obnoví váš život

menu
 


------

Citát z Bible:

"...I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne."

Iz 49,23 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Nákupem knih podpoříte tento web.

 Biblické poradenství

J.M.Arthur & W.A.Mack
Biblické poradenství
Didasko, běžná cena 390 Kč
Naše sleva: 19 Kč
Vaše cena: 371 Kč

ks

Biblické poradenství

J.M.Arthur & W.A.Mack

Biblicky podložené poradenství lidem v problémech


Mezi základní principy této knihy patří:

 • Poradenství má být součástí života církve, měli by ho poskytovat starší a lidé s duchovním darem pastýřské péče.
 • Křesťané by měli znát principy, jak biblicky pomoci lidem s problémy,
 • Při poradenství není možné se vyhýbat tématu hříchu,
 • Ti, kdo vyhledali poradenství, potřebují povzbuzení a naději,
 • Poradenství v problémech musí vycházet z Písma,
 • Poradit může vlastně každý, ale ke vcítění se a porozumění člověku dává Duch svatý své obdarování, které dostává jednotlivec, ale má sloužit celé církvi
 • Témata biblického poradenství by měla být obsažena v kázání a vyučování církve,

Kniha je vynikající pomůckou pro kazatele, starší a všechny, kdo se zabývají pastorační péčí.Biblické poradenství

J.M.Arthur & W.A.Mack

Biblicky podložené poradenství lidem v problémech


Mezi základní principy této knihy patří:

 • Poradenství má být součástí života církve, měli by ho poskytovat starší a lidé s duchovním darem pastýřské péče.
 • Křesťané by měli znát principy, jak biblicky pomoci lidem s problémy,
 • Při poradenství není možné se vyhýbat tématu hříchu,
 • Ti, kdo vyhledali poradenství, potřebují povzbuzení a naději,
 • Poradenství v problémech musí vycházet z Písma,
 • Poradit může vlastně každý, ale ke vcítění se a porozumění člověku dává Duch svatý své obdarování, které dostává jednotlivec, ale má sloužit celé církvi
 • Témata biblického poradenství by měla být obsažena v kázání a vyučování církve,

Kniha je vynikající pomůckou pro kazatele, starší a všechny, kdo se zabývají pastorační péčí.

Nákupem knih podpoříte tento web.

Biblické poradenství


J.M.Arthur & W.A.Mack
Biblické poradenství

Didasko, běžná cena 390 Kč
Naše sleva: 19 Kč
Vaše cena: 371 Kč

ks