Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


------

Citát z Bible:

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Nákupem knih podpoříte tento web.

Kauza víra

Strobel
Kauza víra
Návrat, běžná cena 279 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 262 Kč

ks

Kauza víra

Strobel

Novinář pátrá po smysluplnosti víry v Boha:

 • Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá tolika utrpeními a zlem?
 • Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit, že jsou pravdivé?
 • Jestliže Bůh doopravdy stvořil vesmír, proč přesvědčivé vědecké důkazy nutí tolik lidí dospět k závěru, že život lze objasnit pomocí slepého evolučního procesu?
 • Jestliže je Bůh mravně dokonalý, proč je ve Starém zákoně napsáno, že schvaloval vraždění nevinných dětí?
 • Jestliže je Ježíš jedinou cestou do nebe, co potom ty miliony lidí, kteří o něm nikdy neslyšeli?
 • Jestliže Bohu záleží na lidech, které stvořil, jak by pak mohl poslat tolik z nich do věčných muk pekelných jenom proto, že v něj nevěřili správně?
 • Jestliže je Bůh nejvyšším dohlížitelem nad církví, proč v ní bylo po celá staletí tolik pokrytectví a krutosti?
 • Mohu být křesťanem, i když jsem stále sužován pochybnostmi?

Tyto otázky obsahují jedny z nejčastěji vznášených námitek vůči Bohu. A jsou naprosto legitimními překážkami, které neotřesitelně stojí mezi tazatelem a vírou... Jsou však tyto námitky skutečně neotřesitelné?


Kauza víra

Strobel

Novinář pátrá po smysluplnosti víry v Boha:

 • Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá tolika utrpeními a zlem?
 • Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit, že jsou pravdivé?
 • Jestliže Bůh doopravdy stvořil vesmír, proč přesvědčivé vědecké důkazy nutí tolik lidí dospět k závěru, že život lze objasnit pomocí slepého evolučního procesu?
 • Jestliže je Bůh mravně dokonalý, proč je ve Starém zákoně napsáno, že schvaloval vraždění nevinných dětí?
 • Jestliže je Ježíš jedinou cestou do nebe, co potom ty miliony lidí, kteří o něm nikdy neslyšeli?
 • Jestliže Bohu záleží na lidech, které stvořil, jak by pak mohl poslat tolik z nich do věčných muk pekelných jenom proto, že v něj nevěřili správně?
 • Jestliže je Bůh nejvyšším dohlížitelem nad církví, proč v ní bylo po celá staletí tolik pokrytectví a krutosti?
 • Mohu být křesťanem, i když jsem stále sužován pochybnostmi?

Tyto otázky obsahují jedny z nejčastěji vznášených námitek vůči Bohu. A jsou naprosto legitimními překážkami, které neotřesitelně stojí mezi tazatelem a vírou... Jsou však tyto námitky skutečně neotřesitelné?


Čtením našich knih získáte biblický nadhled.

Kauza víra


Strobel
Kauza víra

Návrat, běžná cena 279 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 262 Kč

ks