Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


Oddělovač

Citát z Bible:

Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.

Ž 40,6 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Dobrou knihou získáte nadhled.

Kniha je skladem
Návrat k základům křesťanského života

Ján Ostrolucký
Návrat k základům křesťanského života
KřSb Ostrava Kunčičky, běžná cena 280 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 263 Kč

ks

Návrat k základům křesťanského života

Ján Ostrolucký


Kniha vychází z 1. listu Janova. Z obsahu:
Plnost křesťanova života
Život ve světle, v lásce, v pravdě
Jistota spasení
Vítězit nad mocí zla
Bludná učení v 1. století (gnose, Nikolaité, Balaámovo učení, Jezábel)
Bludná učení současnosti (evoluce, synkretismus, New Age, ekumenismus, Teologie náhrady...)


Oddělovač

Čtěte také

Křest Duchem svatým

Když v Bibli hledáme, co to znamená křest, setkáme se s ním nejčastěji v souvislosti s vodou. Jan Křtitel křtil v řece, kde bylo dost vody (Jan 3,23), Filip pokřtil etiopského eunucha... více

Kniha je skladem

Návrat k základům křesťanského života

Ján Ostrolucký


Kniha vychází z 1. listu Janova. Z obsahu:
Plnost křesťanova života
Život ve světle, v lásce, v pravdě
Jistota spasení
Vítězit nad mocí zla
Bludná učení v 1. století (gnose, Nikolaité, Balaámovo učení, Jezábel)
Bludná učení současnosti (evoluce, synkretismus, New Age, ekumenismus, Teologie náhrady...)


Oddělovač

Čtěte také

Křest Duchem svatým

Když v Bibli hledáme, co to znamená křest, setkáme se s ním nejčastěji v souvislosti s vodou. Jan Křtitel křtil v řece, kde bylo dost vody (Jan 3,23), Filip pokřtil etiopského eunucha... více

Návrat k základům křesťanského života


Ján Ostrolucký
Návrat k základům křesťanského života

KřSb Ostrava Kunčičky, běžná cena 280 Kč
Naše sleva: 17 Kč
Vaše cena: 263 Kč

ks