Čtení Bible obnoví váš život

menu


------

Citát z Bible:

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Ž 145,18 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Nákupem knih podpoříte tento web.

 Reptání a duchovní koroze

K Řežábek
Reptání a duchovní koroze
KNA, 109.00 Kč

ks

Reptání a duchovní koroze

K Řežábek

Zdá se, že mezi Čechy jsou nespokojenost a reptání velmi rozšířené. Neuvědomujeme si však, jaký vnitřní rozklad to přináší.

Součásti výzbroje, kterým Pavel přirovnává prostředky duchovní obrany, jsou původně všechny ze železa. Ale náš postoj nespokojenosti, nedůvěry a reptání působí, že i jejich duchovní ekvivalenty rezaví.

Měli bychom se naučit, jak postřehnout, že v našem duchovním životě něco rezaví.

Reptání je v Bibli (dopis Židům) uvedeno jako příčina, proč Izraelci nevešli do zaslíbené země. Je to závažná otázka i pro nás.
Reptání a duchovní koroze

K Řežábek

Zdá se, že mezi Čechy jsou nespokojenost a reptání velmi rozšířené. Neuvědomujeme si však, jaký vnitřní rozklad to přináší.

Součásti výzbroje, kterým Pavel přirovnává prostředky duchovní obrany, jsou původně všechny ze železa. Ale náš postoj nespokojenosti, nedůvěry a reptání působí, že i jejich duchovní ekvivalenty rezaví.

Měli bychom se naučit, jak postřehnout, že v našem duchovním životě něco rezaví.

Reptání je v Bibli (dopis Židům) uvedeno jako příčina, proč Izraelci nevešli do zaslíbené země. Je to závažná otázka i pro nás.


Nákupem knih podpoříte tento web.

Reptání a duchovní koroze


K Řežábek
Reptání a duchovní koroze

KNA, 109.00 Kč

ks