Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


------

Citát z Bible:

Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

1Pt 1,7 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Nákupem knih podpoříte tento web.

Reptání a duchovní koroze

K Řežábek
Reptání a duchovní koroze
KNA, 109.00 Kč

ks

Reptání a duchovní koroze

K Řežábek

Zdá se, že mezi Čechy jsou nespokojenost a reptání velmi rozšířené. Neuvědomujeme si však, jaký vnitřní rozklad to přináší.

Součásti výzbroje, kterým Pavel přirovnává prostředky duchovní obrany, jsou původně všechny ze železa. Ale náš postoj nespokojenosti, nedůvěry a reptání působí, že i jejich duchovní ekvivalenty rezaví.

Měli bychom se naučit, jak postřehnout, že v našem duchovním životě něco rezaví.

Reptání je v Bibli (dopis Židům) uvedeno jako příčina, proč Izraelci nevešli do zaslíbené země. Je to závažná otázka i pro nás.


Reptání a duchovní koroze

K Řežábek

Zdá se, že mezi Čechy jsou nespokojenost a reptání velmi rozšířené. Neuvědomujeme si však, jaký vnitřní rozklad to přináší.

Součásti výzbroje, kterým Pavel přirovnává prostředky duchovní obrany, jsou původně všechny ze železa. Ale náš postoj nespokojenosti, nedůvěry a reptání působí, že i jejich duchovní ekvivalenty rezaví.

Měli bychom se naučit, jak postřehnout, že v našem duchovním životě něco rezaví.

Reptání je v Bibli (dopis Židům) uvedeno jako příčina, proč Izraelci nevešli do zaslíbené země. Je to závažná otázka i pro nás.


Čtením našich knih získáte biblický nadhled.

Reptání a duchovní koroze


K Řežábek
Reptání a duchovní koroze

KNA, 109.00 Kč

ks