Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Naše knihy


------

Citát z Bible:

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Př 3,7 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Nákupem knih podpoříte tento web.

Sdílení naděje

Křivohlavý Jaro
Sdílení naděje
Návrat domů, 129.00 Kč

ks

Sdílení naděje

Křivohlavý Jaro

Kniha podává ucelený přehled různých forem, modelů a způsobů misijní a evangelizační činnosti. Přináší konkrétní a praktické rady, které umožní křesťanům citlivě vstoupit do rozhovoru s postmoderním člověkem a povědět mu drahé perle.


Jeden muž hledal celý život perly. Jednoho dne objevil velmi bohaté naleziště perel. Přál si, aby se o něm dověděl i jeho syn. Ale jak? Chtěl mu tu radostno zprávu nejen sdělit, ale chtěl s ním tento poklad také společně sdílet. A právě o toto sdílení zde jde. Tou drahou perlou může být cokoliv. Může jí být i to, co se skrývá v pozadí trojice hodnot víra, naděje a láska.

Sdílení naděje

Křivohlavý Jaro

Kniha podává ucelený přehled různých forem, modelů a způsobů misijní a evangelizační činnosti. Přináší konkrétní a praktické rady, které umožní křesťanům citlivě vstoupit do rozhovoru s postmoderním člověkem a povědět mu drahé perle.


Jeden muž hledal celý život perly. Jednoho dne objevil velmi bohaté naleziště perel. Přál si, aby se o něm dověděl i jeho syn. Ale jak? Chtěl mu tu radostno zprávu nejen sdělit, ale chtěl s ním tento poklad také společně sdílet. A právě o toto sdílení zde jde. Tou drahou perlou může být cokoliv. Může jí být i to, co se skrývá v pozadí trojice hodnot víra, naděje a láska.

Čtením našich knih získáte biblický nadhled.

Sdílení naděje


Křivohlavý Jaro
Sdílení naděje

Návrat domů, 129.00 Kč

ks