Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 

Naše knihy


------

Citát z Bible:

Nato lid křičel k Mojžíšovi. Mojžíš se modlil k Hospodinu a oheň uhasl.

4M 11,2 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

Nákupem knih podpoříte tento web.

Základy interpretace Bible

Roy B. Zuck
Základy interpretace Bible
Didasko, běžná cena 379 Kč
Naše sleva: 15 Kč
Vaše cena: 364 Kč

ks

Základy interpretace Bible

Roy B. Zuck

Autor jednoduchým způsobem pomáhá rozumět Bibli a také ji hned uvádět do praxe. Přitom přijímá Bibli s úctou jako Boží slovo.


Bibli můžeme číst, ale jak jí rozumět? Kniha se zabývá těmito tématy:

Jak se Bible četla a vykládala dřív a v čem je posun v dnešní době.

Bible byla psána v jiném prostředí, v době jiných zvyků, stručně lze shrnout: v době jiné kultury. Jak přemostit kulturní rozdíly, abychom rozpoznali, co znamená pro nás dnes?

Bible byla psána jiným jazykem, s úplně jinou gramatickou strukturou. Jak to překlenout?

Bible používá mnoho dobových obratů, přirovnání, která dnes nepoužíváme. Jak porozumět, co tím bylo myšleno?

V Bibli je mnoho různých žánrů − jak číst, zkoumat, vykládat a aplikovat podobenství nebo proroctví?


Ukázka

Při aplikaci Bible mají křesťané tendenci dopouštět se jedné ze dvou chyb. Buď aplikaci věnují málo pozornosti − nebo jí věnují pozornost přílišnou.

... Při druhé chybě jiní mají tendenci přejít k aplikaci, aniž by nejprve danou pasáž plně a správně interpretovali (vysvětlili). Avšak aplikace bez náležité interpretace nás vystavuje riziku, že budeme Bibli aplikovat nesprávně.

... Poznání obsahu Bible a jeho správná interpretace jsou podstatné. Ale je třeba více. Musíme mít vnímavé srdce a ochotu přisvojit si pravdy Písem tak, abychom je sami prožívali.


Problémy při aplikaci:

Jak posoudit důležitost textu a odvodit osobní aplikaci?

Postavte aplikace na prvcích, jež jsou pro současné čtenáře a původní publikum společné.

Zkoumejte, jak se Boží působení v různých dobách liší.

Určete, co je normativní pro současnost.

Všímejte si principu obsaženého v textu.

Princip je důsledek a moct vedoucí k aplikaci.

Vypište si, jak konkrétně text aplikovat ve vlastnm životě.
Příklady: budu citlivý k..., budu chránit..., přestanu..., domluvím si schůzku s..., počkám, pošlu, nahradím...

Základy interpretace Bible

Roy B. Zuck

Autor jednoduchým způsobem pomáhá rozumět Bibli a také ji hned uvádět do praxe. Přitom přijímá Bibli s úctou jako Boží slovo.


Bibli můžeme číst, ale jak jí rozumět? Kniha se zabývá těmito tématy:

Jak se Bible četla a vykládala dřív a v čem je posun v dnešní době.

Bible byla psána v jiném prostředí, v době jiných zvyků, stručně lze shrnout: v době jiné kultury. Jak přemostit kulturní rozdíly, abychom rozpoznali, co znamená pro nás dnes?

Bible byla psána jiným jazykem, s úplně jinou gramatickou strukturou. Jak to překlenout?

Bible používá mnoho dobových obratů, přirovnání, která dnes nepoužíváme. Jak porozumět, co tím bylo myšleno?

V Bibli je mnoho různých žánrů − jak číst, zkoumat, vykládat a aplikovat podobenství nebo proroctví?


Ukázka

Při aplikaci Bible mají křesťané tendenci dopouštět se jedné ze dvou chyb. Buď aplikaci věnují málo pozornosti − nebo jí věnují pozornost přílišnou.

... Při druhé chybě jiní mají tendenci přejít k aplikaci, aniž by nejprve danou pasáž plně a správně interpretovali (vysvětlili). Avšak aplikace bez náležité interpretace nás vystavuje riziku, že budeme Bibli aplikovat nesprávně.

... Poznání obsahu Bible a jeho správná interpretace jsou podstatné. Ale je třeba více. Musíme mít vnímavé srdce a ochotu přisvojit si pravdy Písem tak, abychom je sami prožívali.


Problémy při aplikaci:

Jak posoudit důležitost textu a odvodit osobní aplikaci?

Postavte aplikace na prvcích, jež jsou pro současné čtenáře a původní publikum společné.

Zkoumejte, jak se Boží působení v různých dobách liší.

Určete, co je normativní pro současnost.

Všímejte si principu obsaženého v textu.

Princip je důsledek a moct vedoucí k aplikaci.

Vypište si, jak konkrétně text aplikovat ve vlastnm životě.
Příklady: budu citlivý k..., budu chránit..., přestanu..., domluvím si schůzku s..., počkám, pošlu, nahradím...

Čtením našich knih získáte biblický nadhled.

Základy interpretace Bible


Roy B. Zuck
Základy interpretace Bible

Didasko, běžná cena 379 Kč
Naše sleva: 15 Kč
Vaše cena: 364 Kč

ks