Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.

1Pt 5,5 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Knihtisk

Jan Gutenberg a jeho vynález:

Někdy kolem roku 1440 přišel Johannes Gutenberg na nápad používat k tisku ne dřevěné desky, do kterých se (jako dosud) vyřezávaly obrázky a text, ale rámy složené z jednotlivých vyjímatelných písmenek. Gutenberg byl zlatník, čehož využil, protože bylo třeba vyrobit drobné litery.

Kolem roku 1450 dospěl k plánu vytisknout Bibli. Bylo to však finančně nesmírně náročné. Gutenbergovým nápadem byl nadšen Johannes Fust a založil podpůrnou společnost obchodníků, která vynálezci půjčila 800 guldenů (zhruba cena stáda devadesáti statných býků).

Přípravné práce trvaly asi dva roky (odlévání liter, zkušební tisky...). Avšak v roce 1455 Fust nečekaně vypověděl smlouvu a Gutenberg nebyl schopen dluh splatit. Následoval proces, který Gutenberga finančně zruinoval. Celá jeho dílna se dostaly do majetku investora. Ten na prodeji Gutenbergových Biblí vydělal velké jmění.

Zchudlý Gutenberg žil v posledních letech svého života z dobrodiní jednoho kurfiřta, který ho každý rok zaopatřoval ošacením, obilím a dvěma sudy vína.

Vynálezce zemřel roku 1468 v Meinzu, ale ještě se dožil toho, jak jeho vynález dobyl svět.

Další informace v časopisu Ethos 2004/4, strana 22-27


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/knihtisk.php