Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 14,6 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Knihtisk

Jan Gutenberg a jeho vynález:

Někdy kolem roku 1440 přišel Johannes Gutenberg na nápad používat k tisku ne dřevěné desky, do kterých se (jako dosud) vyřezávaly obrázky a text, ale rámy složené z jednotlivých vyjímatelných písmenek. Gutenberg byl zlatník, čehož využil, protože bylo třeba vyrobit drobné litery.

Kolem roku 1450 dospěl k plánu vytisknout Bibli. Bylo to však finančně nesmírně náročné. Gutenbergovým nápadem byl nadšen Johannes Fust a založil podpůrnou společnost obchodníků, která vynálezci půjčila 800 guldenů (zhruba cena stáda devadesáti statných býků).

Přípravné práce trvaly asi dva roky (odlévání liter, zkušební tisky...). Avšak v roce 1455 Fust nečekaně vypověděl smlouvu a Gutenberg nebyl schopen dluh splatit. Následoval proces, který Gutenberga finančně zruinoval. Celá jeho dílna se dostaly do majetku investora. Ten na prodeji Gutenbergových Biblí vydělal velké jmění.

Zchudlý Gutenberg žil v posledních letech svého života z dobrodiní jednoho kurfiřta, který ho každý rok zaopatřoval ošacením, obilím a dvěma sudy vína.

Vynálezce zemřel roku 1468 v Meinzu, ale ještě se dožil toho, jak jeho vynález dobyl svět.

Další informace v časopisu Ethos 2004/4, strana 22-27


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/knihtisk.php