menu

Čtení pro rodinu


 Knihy e-shop

 Blogy

 Jsi dobrý, ale to nestačí

 Když to začíná se slzami...

 Získat kvalifikaci pro život

 Jak dělat dobré věci

 Když píšu, tak myslím

 Jak můžeme být ozdobou?

 Ohrožují naši pohodu

 Nakolik jste zbožní

 Iniciátor nebo jen napodobovatel

 Z čeho čerpáte sílu?

 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?

 Jako hráz proti zlu

 Kdo se tě zastane?

 Jaká je tvoje víra?

 To je normálka, ne?

 A... jak dobře ho znáte?

 Všední život a velké věci

 Spurgeon a Moody

 Umíte být spolu

 Dobře si rozumět

 Láska jako samozřejmost

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Pro děti

 O nás

 Archiv článků


------

Citát z Bible:

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1J 4,8 E
(Další citáty)

------

Jak se naučit dobře žít?

Potřebovali jsme doma na zahradě stlouct nějakou bednu. Nakreslil jsem si výkresy, nakoupil materiál a spolu se synem jsme se dali do práce. Syn mě viděl, jak beru metr do ruky a přikládám ho k desce. Jemně zašeptal: „Od hrany.“ − Aha, měří se od hrany! Dobře. Když jsme začali řezat, vzal do ruky pilu přímočarku, šlo mu to krásně od ruky, řez byl opravdu rovný − a z bedny se stal kurník na slepice, který je i po třech letech funkční! − Vlastně, neřekl jsem ještě, že náš syn je vyučený truhlář.


Stalo se vám, že jste se chtěli do něčeho pustit, ale nevěděli jste, jak na to? Člověk o tom přemýšlí, hledá na internetu, vyptává se známých − a možná se to potom podaří.


Asi osmiletý kluk píše domácí úkol, snaží se, aby to měl co nejhezčí, pak se zastaví, podívá se do okna a mamince říká: „Mami, to je škoda, že nemůžeme žít nanečisto.“ − Velká pravda.


Jak se naučit žít? Kdyby tak existovala škola, nějaká průprava na všechny situace, které v životě přijdou. Ale i když jsme vychodili kdejaké školy, pořád nastávají situace, ve kterých jsme se ještě neocitli, neumíme reagovat, nevíme, jestli to, co chceme udělat je správné..."


Kdo si chce umět poradit se dřevem, vyučí se truhlářem nebo udělá nějakou dřevařskou školu. Kdo se chce vyznat ve financích, jde na ekonomku. Ale je tolik oblastí, na které žádná škola není nebo je nedostupná. Co když někdo chce být dobrý rodič? Co když někdo chce být dobrý člověk? Nebo už jenom jak se vyhnout životním problémům (dluhy, nezaměstnanost, kamarádi mě podvedli...)


Ale přece. O připravenosti na dobré věci mluví Bible. Říká, že člověk by měl být připraven dělat dobré věci, měl by to umět! A jak se to naučit?


Pavel gratuluje Timoteovi, že měl v životě obrovskou výhodu: „Od dětství znáš Bibli, svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. (2. Timoteovi 3,15).


Když jsem byl malý, vodili mě tam, kde se četla Bible. Dospělí si tam o tom vykládali a po nás dětech chtěli jenom to, abychom byli potichu. Hrával jsem si tam, někdy usnul, ale přece jen jsem toho hodně slyšel a zapamatoval si. Můžu říct, že jsem tam vlastně zadarmo, bez námahy, bez zkoušení a bez nervů absolvoval školu. Nevím, jak bych ji pojmenoval, ale když jsem vyrostl, tak jsem Bibli znal. Nemůžu tvrdit, že si ve všech situacích poradím, že vždy vím, jak mám jednat, ale určitě můžu potvrdit, že Bible je výborná průprava na to, aby člověk byl připraven na život, na to, aby mohl žít dobře. Neboli potvrzuji slova z Bible (2Tm 3,17): „.... Písmo je ... dobré..., aby ... člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu."


Chcete si umět poradit se životem? Dejte se do čtení Bible. Jak? − O tom příště.

Jan Vopalecký, prosinec 2017

 
------------- Když to začíná se slzami...   <= Dále číst =>   Jak dělat dobré věci
Biblický komentář k Novému zákonu

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 40 Kč
Vaše cena: 760 Kč

ks


"...aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ (2. Timoteovi 3,17)