Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu


------

Citát z Bible:

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.

J 6,47 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Počítače a mobily v rukou dětí - prokletí nebo požehnání?

Informovanost

Patříte ke generaci, která vyrůstala v době, kdy počítače a mobily ještě nebyly tak běžné? Pak vám plně rozumím. Naše děti jsou v zacházení s těmito zařízeními často zručnější a lépe informované než my rodiče. Strach z toho, že by se této techniky mohly dotknout nějak nesprávně, jim je cizí. Nedostatečné odborné znalosti rodičů mohou vést k tomu, že děti ponecháme, ať si s mobilem či počítačem hrají a myslíme si: „Já tomu stejně nerozumím. Co se na tom může pokazit?“

Nebo jim to na druhé straně ze strachu, že na počítač a mobil jsou ještě příliš malí, můžeme úplně zakázat.

Ani jedna reakce není správná. Dopřát dětem, aby si nekontrolovatelně surfovaly, je nezodpovědné. Na druhé straně zakázat jim úplně přístup k moderním médiím, znamená je izolovat, tato zařízení se pro ně stanou ještě silnějším magnetem a znemožní se jim tak možnost vytvořit si zdravý vztah pod dohledem někoho blízkého.

Avšak ať zvolíme jakýkoli způsob zodpovědné výchovy, nevyhneme se tomu, že se jako rodiče s těmito prostředky musíme sami seznámit. Je důležité se informovat o možnostech této techniky. O mobilu nebo počítači nelze říct, zda jsou požehnáním nebo prokletím, záleží totiž na tom, jak nastavíme priority v přístupu k těmto zařízením.

Usilovat o rozhovor

Při výchově našich dětí je pro nás rodiče důležité udržovat s nimi rozhovor. Zajímá nás, co si myslí, jak uvažují, co je trápí. Třeba i dlouho diskutujeme, ale nakonec konečné rozhodnutí vyjádříme my. V pubertě to často vede k různým napětím, protože mladí se v tomto období přeceňují a myslí si, že sami vědí, co je pro ně nejlepší. Diskuse bývají někdy divoké, ale zároveň dávají podnět pro hlubší přemýšlení. Vyplatí se obětovat rozhovoru čas, i když se jedná o zajímavější nebo méně konfliktní témata než počítač a mobil.


Článek se dále zabývá vlastními zkušenostmi autorky v rodině, nebezpečím www.youtobe.cz, Facebookem, a také uvádí radikální řešení, které by v mnoha rodinách prospělo − jen na ně mít sílu!


Celý text článku najdete v Ethosu číslo 2013/4, str. 23.Články na podobné téma:

Závislost na počítači

Kyberšikana


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/mobily-v-rukou-deti.php
Vztahy v digitálním světě

Chapman + Pellicane
Vztahy v digitálním světě
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 223 Kč

ks

Několik tipů

Jako rodiče buďte informovaní: odborné přednášky, kurzy, dalšími zdroji jsou knihy a internet. Pomoci mohou také křesťanské církve.


Od samého začátku nastavte jasná pravidla! Doprovázejte děti v jejich zacházení s digitálními médii. Ani nejjasnější pravidla nenahradí rozhovory a skutečný zájem.


Instalujte dobrý ochranný software. Do značné míry zajistí kontrolní funkci.


Trvejte na tom, aby počítač stál na dobře viditelném a obecně přístupném místě. V žádném případě ho nedávejte do dětského pokoje!


Udělejte si čas, když děti přijdou s otázkami nebo vás prosí o pomoc.


A to nejdůležitější: Pravidelně se modlete za pomoc, moudrost a ochranu pro celou rodinu.