Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Jsi dobrý, ale...
 Ocenění pro nenápadné
 Co máš napsané na čele?
 Jsem jiný, než si myslím?
 Ty nejodolnější nalákáme jinak
 Větší a lepší!
 Vzpomeň si na mě
 Byl jsem mrtvý!
 Respektujeme autority?
 Jsi král! - Opravdu?
 Nemám čas
 Odvážní, ale prázdní
 Jak nás Ježíš ovlivňuje?
 Netěkej a naslouchej
 Co všechno potřebujete
 Povědomí o Bohu se vytrácelo postupně a nenápadně
 Má vaše vytrvalost cíl?
 Chyby při mluvení
 Trpět „pro Krista“
 Mám všeho dost, tak co?
 Hlavně abych dělal, co dělat mám
 Kam se díváš?
 Zátěž nevadí, ale zdržuje
 Musí svědek víry věřit
 Ne jako ve starověku
 Jsi dobrý, ale to nestačí
 Když to začíná se slzami...
 Získat kvalifikaci pro život
 Jak dělat dobré věci
 Když píšu, tak myslím
 Jak můžeme být ozdobou?
 Ohrožují naši pohodu
 Nakolik jste zbožní
 Iniciátor nebo jen napodobovatel
 Z čeho čerpáte sílu?
 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?
 Jako hráz proti zlu
 Kdo se tě zastane?
 Jaká je tvoje víra?
 To je normálka, ne?
 A... jak dobře ho znáte?
 Všední život a velké věci
 Spurgeon a Moody
 Umíte být spolu
 Dobře si rozumět
 Láska jako samozřejmost
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

"Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.

Zj 3,8 E
(Další citáty)

------


Ocenění pro ty nejnenápadnější

Pán Ježíš si jednou postavil před sebe sedm lidí (přesněji řečeno sborů) a hodnotil je. S každým z nich prochází jejich situaci, dává najevo, že je zná a ví, jak na tom jsou, a potom je hodnotí. K pěti z nich má výhrady, někdy i vážné, ale dva sbory procházejí bez výhrad.

Víte, čím se ty dva "úspěšné" sbory lišily od těch ostatních? Byly to sbory utlačované, v soužení, v chudobě, bezmocné, přesněji řečeno jen s malou mocí − narozdíl od ostatních, které se měly čím vykázat a být na co hrdé.

Tak jsem si musel znovu promyslet, co vlastně má smysl, co hodnotí Bůh. Nejsem příliš ovlivněný tím, čeho si cení lidé, co ode mě očekávají? Kolikrát jsem slyšel: "Ale ty jako křesťan bys přece měl..." Ne, nemusíme brát ohled na očekávání lidí.

Srovnání jednotlivých sborů se mě dotklo zejména proto, že jsem ovlivněn snahou být vidět a být oceněn. Dnešní prostředí, ve kterém žijeme, je plné této snahy. Říká se: "Kdo není na internetu, jako by ani nebyl." Na sociálních sítích se každý snaží získat co nejvíce lajků, každý web chce mít co největší návštěvnost, každá televize co největší sledovanost. A my jsme se tomu přizpůsobili a vidíme svou hodnotu v tom, když nás je vidět, když nám lidé dávají dobré reference.

Co však oceňuje Pán? Myslím, že lidi v jednotlivých sborech tehdy stejně jako dnes překvapuje to, co Pán oceňuje, nebo na druhé straně k čemu má výhrady.

My se snažíme pracovat pro Pána, být pilní a on Efezským vyčte, že to dělají bez lásky, Pergamoňanům, že tolerují nějaké teorie (učení), které by tolerovat neměli. Sbor v Sardis upozorňuje, že nestačí, když si říkají "Živý sbor" (možná takový kdysi byl), když ve skutečnosti je to dnes sbor mrtvý nebo přinejmenším umírající. Laodicejští už byli na vrcholu, všeho dosáhli a užívali si svého bohatství. Vůbec si neuvědomovali, že Pánu vadí jejich vlažný postoj, spokojené odpočívání a to, že ve skutečnosti jsou chudí, slepí a nazí.

Co na druhé straně Pán oceňuje? Co od nás očekává? Vřelou lásku a oddanost místo množství rutinně odvedené práce, u které se cítíme umoření a často s výčitkami, že za ni máme malou odměnu. Vyhledává věrnost a to, abychom se nenechali ovlivnit falešnými naukami (které mají často společný znak v tom, že jejich nositelům jde o hmotný prospěch). A na sboru ve Filadelfii oceňuje jeho věrnost k jeho slovu, věrnost v tom, že Pána nezapřeli.

Čtení kapitol Zjevení 2-3 mě burcuje k tomu, abych sám přehodnotil, o co mi jde. Tlačí mě to k modlitbě: "Pane, vzdávám se těch pomíjivých hodnot, které mi moje prostředí vnucuje jako měřítka, už nechci hledět na úspěšnost mezi lidmi, ale zaměřuji se na to, co se líbí tobě: opravdovost, ryzost, soulad s tvým slovem, láska. A v pilné práci a vytrvalosti chci pokračovat. Amen."

Jak bude znít vaše modlitba?

Jan Vopalecký, květen 2018

-------------

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

William MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 8 Kč
Vaše cena: 182 Kč

ks

O sborech, které sklidily výtky, Pán Ježíš říká, že
- zná jejich skutky, jejich námahu, vytrvalost (Efez),
- ví, v jakém nebezpečném prostředí bydlí (Pergamon),
- lásku, věrnost, službu, vytrvalost (Thyatira),
- skutky, mají jméno, že žijí, ale jsou mrtví (Sardis),
- u Laodikeje je jen zmínka, že zná jejich skutky.