Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Inspirováno:

Bojíte se? Možná jste líní?

Zadání úkolu

Jeden investor svěřil třem svým lidem peníze, aby rozjeli nějaký startup a začali podnikat. Dva z nich se do toho odvážně pustili a dařilo se jim, po nějaké době každý z nich vydělal stoprocentní zisk.

Ten třetí byl trochu ustrašený. Hlavně měl strach z investora. Znal ho jako podnikavce, který nepromarní žádnou příležitost vydělat, a natolik ho to ochromilo, že ztratil jakoukoli odvahu podnikat. Peníze strčil pod polštář.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poodhalené tajemství

Tomáš Pala
Poodhalené tajemství
Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 97 Kč

Vyhodnocení

Když se investor po čase ptal, jak kdo z nich pochodil, dva podnikavci sklidili nejen pochvalu, ale svěřené i vydělané peníze jim zůstaly.

A ten třetí? Začal koktat: „Já vím, že jsi tvrďas, bál jsem se tě, a abych nic neprodělal, tak jsem pro jistotu peníze bezpečně schoval a teď ti je vracím, tady je míáš.“

A jakou dostal odpověď? „Jsi zlý a lenivý.“

Porovnejme, co říká ten třetí ne-podnikavec a co investor. Začátečník ne-podnikatel si o sobě myslel, že je mírný, citlivý, žádný tvrďas jako investor. Ale investor neříká citlivý, mírný, ale zlý! Na jeho bál jsem se tě říká, že je lenivý.

Obecný princip

Poznali jste v tom Ježíšovo podobenství o hřivnách? Klidně si to přečtěte ještě jednou tady.

Rozumím tomu, že ne každý má žaludek na to, aby tvrdě podnikal. Život obecně nám nahání strach. Ježíš dává najevo, že strach něco začít je lenost. Z jeho vyprávění však také vyplývá, že odvaha přináší úrodu, výdělek, užitek. Lidé říkají „Odvážnému štěstí přeje“, ale ono to asi není štěstí, bude to nějaký obecněji platný princip. I když může mít výjimky.

Bůh nedává vždy hromadu peněz, ale každému dává něco, něco jiného. A dává podle toho, jak to odpovídá našim možnostem a schopnostem. Kolikrát nás převálcuje strach, který nás ochromí, že nic neděláme? A nepochybuji, že máte zkušenosti i s tím, že když jste do něčeho šli s tichou obavou, nejistotou, ale přitom zároveň s odvahou, a nejlépe s důvěrou, že Bůh vám pomůže, nakonec vás překvapilo, jak velký užitek a jakou radost to přineslo.

Podnikání znamená překonávat překážky, pochybnosti, přináší to únavu, nejistotu, ale výsledný efekt stojí za to! Může se to týkat i toho, že to, co jsme dělali dosud nějak, máme dál dělat jinak.

Zkuste překonat strach a dejte se do „podnikání“!

Jan Vopalecký, únor 2024

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Poodhalené tajemství

Tomáš Pala
Poodhalené tajemství
Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, běžná cena 100 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 97 Kč

Biblický příběh

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
 Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: `Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.´ Jeho pán mu odpověděl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.´Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: `Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.´Jeho pán mu odpověděl: `Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.´
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.´
Jeho pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Matouš 25,14-29