Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mt 11,28 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Pro radost nebo naschvál?

„My jsme měli chuť něco provést. − Něco dobrého, víš?“ culily se děti, když mamince při návratu z procházky podávaly dva kamínky, „to máš jako dárek od nás.“ Maminka se usmála, pohladila je, kamínky si vzala a strčila je (raději) do kapsy. Potěšilo ji, že jí děti chtěly udělat něco pro radost.

Jak často máte chuť udělat někomu radost? A jak často máte chuť udělat někomu nějaký naschvál?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Kdyby jen muž věděl... co žena prožívá

Gary Smalley
Kdyby jen muž věděl... co žena prožívá
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 204 Kč

Král Šalomoun se (podle biblické knihy 2. Paralipomenon 2-5) snažil Bohu dělat radost. Postavil mu dům, chrám, ale ne jen obyčejný, musím říct, že to vůbec neodbyl. Materiál, velikost, tvořivost a důkladnost, s jakou budoval chrám, jsou opravdu projevem toho, že chtěl Bohu udělat radost. Vyhrál si i s malými detaily, měl na to pozvané odborníky, aby to byl opravdu skvělý dům − Bohu k radosti.

Jak děláme Bohu radost my? Jde to vůbec? Předpokládám, že máte splněnu první podmínku, a to je věřit v Ježíše, kterého poslal na svět pro záchranu (Jan 6,28-29). A dál? Jak děláte Bohu radost? Dobré skutky, plníte si své povinnosti? Myslím, že to je fajn. A ještě si vzpomínám na jedno: Bohu se líbí, když mu důvěřujeme (Židům 11,6). Tak jo, budu dál dělat Bohu radost.

Ale na druhé straně si lidé někdy dělají naschvály. Vlastně jakási forma odplaty, chtějí toho druhého naštvat.

Někdy se nám možná zdá, že nám někdo druhý dělá naschvály a přitom to není pravda, jen nedbalost, třeba neutře vodu na podlaze a my na ní uklouzneme. Nemyslel to špatně, ale špatně to dopadlo.

A neděláme někdy naschvály Pánu Bohu? Něco nám nevyšlo, něco se nepodařilo a my si řekneme: „Však já...!“ Nebo si si na chvilku chceme „odpočinout“, ale skončí to hříchem, který mrzí nás a Bůh z toho opravdu nemá radost.

Co budete dělat dál − Bohu i lidem: radost, nebo naschvály?

Jan Vopalecký, leden 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Kdyby jen muž věděl... co žena prožívá

Gary Smalley
Kdyby jen muž věděl... co žena prožívá
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 204 Kč